Fredrikstad-advokat dømt til å betale 750.000 kroner

Advokaten fra Fredrikstad ble dømt til å betale rundt 750.000 kroner etter at han skal ha handlet uaktsomt i en eiendomssak.

Advokaten fra Fredrikstad ble dømt til å betale rundt 750.000 kroner etter at han skal ha handlet uaktsomt i en eiendomssak. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

En advokat fra Fredrikstad handlet ifølge retten uaktsomt da han bisto en familie i en eiendomssak i 2007. Nå må han betale erstatning.

DEL

Det var i 2007 at advokaten fra Fredrikstad ble bedt om å bistå i et eiendomskjøp i Sarpsborg. En far og en sønn hadde blitt enig om at faren skulle kjøpe en eiendom fra sønnen for rundt 1,5 millioner kroner.

Til sikkerhet mot at eiendommen skulle beheftes i kjøpers eiertid, ble det utstedt en såkalt sikkerhetsobligasjon, med påtegning om ytterligere heftelser eller overdragelse til andre.

Les også: Må betale 16,9 millioner i erstatning

Tok utlegg i eiendommen

Problemene oppstod da selgers kreditorer, altså sønnen i familien, valgte å ta utlegg i eiendommen – til tross for at faren stod som eier av eiendommen. Dette fordi det bare var utstedt en sikkerhetsobligasjon, i stedet for å tinglyse skjøtet.

– Jeg mener bestemt at kjøperen ikke ønsket et tinglyst skjøte fordi han kun skulle eie boligen for en kort periode. Jeg forsto det slik at selgeren hadde en fast og god inntekt, og at det derfor ikke var noen risiko for at kreditorer ville ta utlegg i eiendommen i løpet av den korte perioden faren skulle eie boligen, sier advokaten til f-b.no.

I 2011 ble igjen advokaten kontaktet da faren ønsket å selge eiendommen. Problemet var bare at sønnen fortsatt var tinglyst hjemmelshaver og eiendommen var beheftet med utlegg.

Utleggene ble påklaget to ganger, men ikke tatt til følge i Fredrikstad tingrett.

Utleggene til sønnens kreditorer var på til sammen 622.868 kroner. I tillegg måtte faren ut med salær til advokaten både i 2007 og 2011 på til sammen 46.000 kroner. Faren måtte også ut med saksomkostninger på nesten 15.000 kroner etter at klagene ble avvist i tingretten.

Les også: Påls utrolige video kan få trailersjåfør dømt

Advokaten holdt ansvarlig

I april i fjor sendte advokat Audun Lillestølen et brev til advokaten som tidligere hadde bistått de to sarpingene. Advokaten ble i brevet holdt ansvarlig for farens økonomiske tap. I brevet ble det hevdet at en sikkerhetsobligasjon ikke er tilstrekkelig.

– Det ble heller ikke gitt relevant informasjon om risikoen ved å tinglyse en sikkerhetsobligasjon fremfor å tinglyse skjøtet, som er det normale i en slik sak. Hadde skjøtet blitt tinglyst, ville det heller ikke vært nødvendig å innfri kreditorenes krav i begynnelsen av 2012, da kreditorene ikke ville kunne tatt utlegg i eiendommen, skrev Lillestølen i brevet.

Advokaten mener på sin side at kjøperen, altså faren i familien, var klar over hvilken risiko det medførte å utstede en sikkerhetsobligasjon fremfor å tinglyse skjøtet som normalt.

– Han var klar over at det ikke var en normalløsning som ble valgt, hevdet advokaten i retten.

Han mener faren også brøt avtalen om at eiendommen skulle selges i løpet av kort tid, og at kreditorene ikke kunne tatt utlegg i eiendommen om denne avtalen hadde blitt overholdt.

– Han gikk utenfor normalordning med viten og vilje. Det foreligger ikke en egeninteresse for meg ved å velge en slik løsning, hevdet advokaten.

Advokatens forklaring gikk imidlertid ikke hjem i tingretten.

– Etter forklaringene fra faren og sønnen, sett i sammenheng med hva som fremstår som klart mest naturlig i eiendomsoverdragelser, er det klart for retten at de to har ønsket, og ment seg i mellom, at ordningen skal sikre mot etterfølgende kreditorer.

Les også: Frikjent for svindel med luksusbåt

– Handlet uaktsomt

Retten mener det er flere ting som taler for at fredrikstadadvokaten har handlet uaktsomt.

– Advokaten har ikke klart å klargjøre hva familien ønsket i avtaledokumentene. Dette har etter rettens syn eksponert kjøperen for en risiko som var unødvendig og som kunne vært unngått ved enkle formuleringer. Videre er avtalen ikke klar på hvilke krav sikkerhetsobligasjonen var ment å sikre, heter det i dommen.

Les også: Bussjåfør voldsdømt for fjerde gang

Retten mener også at advokaten visste, eller burde visst, at formålet med å søke hjelp av advokat var å sikre kjøperen mot selgerens kreditorer.

– Dette på grunn av at far og sønns familiære forhold gjør at vernet mot frivillige heftelser er tilbaketrukket.

Retten finner at det er sannsynlighetsovervekt for at om advokaten hadde forklart kjøperen hvilken risiko man utsatte seg for ved å ikke overføre hjemmelen umiddelbart, så ville ikke kjøperen valgt å tinglyse en sikkerhetsobligasjon i stedet for å overføre hjemmelen umiddelbart.

Advokaten ble dømt til å betale 640.000 kroner, samt 115.000 kroner i saksomkostninger.

– Jeg mener dommen er streng. Det er alt jeg ønsker å si, sier advokaten.

Artikkeltags