Høyre er på vippen. Partiet har vært splittet i synet på eiendomsskatt. Nå er Ballovarre klar på at eiendomsskatten presser seg frem.
–Vi kommer til å fristille Høyres gruppe. Jeg tror det er flertall for eiendomsskatt i Hvaler kommunestyre når saken kommer opp til høsten, sier Ballovarre til FB.

FB treffer Ballovarre på stranda på Brattestø en vakker sommerdag. Hyttene ligger som perler på en snor.

4.700 hytter på Hvaler

Inntektspotensialet er stort for en fattig kommune som ikke lenger har råd til gatelys, som har stengt dagsenteret og har en prekært dårlig skolehelsetjeneste.

– Hvaler har 4.700 hytter. Vi sitter på en gullgruve. Med to promille i eiendomsskatt kan kommunen få inn 40 millioner kroner i året, forklarer Ballovarre.
Regnestykket er basert på en snittverdi på 3,5 millioner kroner for fritidshus og 2,5 millioner kroner for helårsboliger. Etter loven må hus og hytter behandles likt.

Vil innføre venteliste for boligbygging på Hvaler.

Får en «snill» variant

Ballovarre poengterer veldig sterkt at eiendomsskatt egentlig er noe ingen vil ha. Trolig vil derfor skatten bli så «snill» som mulig.
– Med to promille får vi inn 40 millioner kroner, mens kommunen ikke trenger mer enn 20 millioner kroner årlig. Det er derfor mulig å gi et bunnfradrag og bruke en reduksjonsfaktor, sier Ballovarre.

Med to promille får vi inn 40 millioner kroner

Han regner ut at for en snittbolig kan da eiendomsskatten komme ned på 2.200 kroner i året. Også for hyttene er det mulig å gi en lignende «rabatt».

Ballovarre har nettopp lest den siste økonomirapporten fra kommunen hvor tallene ser dystre ut. Han mener dette drar klart i retning av eiendomsskatt.
– På Hvaler vil de fastboende få veldig mye igjen for å betale eiendomsskatt. Over 75 prosent av det kommunen får inn i eiendomsskatt vil komme fra hyttene, sier han.

Kan vente til 2014

En mulighet er å innføre eiendomsskatt fra neste år, en annen mulighet er å vente til 2014.
– Ved å vente til 2014 vil vi komme inn under en ny regler som gjør at vi kan bruke ligningsverdien og derfor slipper utgiftene på å taksere helårsboligene. Men jeg er veldig i tvil om vi kan vente så lenge, i en kommune hvor vi har så dårlig råd at gatelyset er slått av, sier Ballovarre.