Aaserud eier fra før en stor del av «Bølingshavn sentrum»etter å ha kjøpt den gamle butikken. Nå vil han videreutvikle idyllen som ligger i vinterdvale og venter på at feriefolket snart skal dukke opp igjen.

Men hytteeier i området, Vigar Aas reagerer kraftig på at kommunen solgte tomten til Aaserud for 500.000 kroner. Han mener prisen er for lav, og har kontaktet kommunerevisjonen.
Aas mener også at flere enn Aaserud burde få gi bud på tomten.

Dette har fått kontrollutvalget i Hvaler kommune og Østfold kommunerevisjon til å reagere.
Rådmann Torleif Gjellebæk har vært nødt til å forklare seg.

Gjellebæk har svart med at det ikke dreier seg om noe vanlig tomtesalg, men innløsning av en knøttliten festetomt. Han har også henvist til en takst.

Ingen feil er påvist

Verken kontrollutvalget i kommunen eller revisjonen har funnet noe galt gjennom sine undersøkelser. Nå har Hvaler kommunes kontrollutvalg vedtatt å avslutte saken.

«Kontrollutvalget har vurdert henvendelsen fra Vigar Aas angående kommunens salg av tomt i Bølingshavn med mer, og kommet til at utvalget ikke ønsker å prioritere videre undersøkelser knyttet til henvendelsen», heter det i vedtaket.

Tøff språkbruk

– Ingen kommentar, sier Vigar Aas til FB etter kontrollutvalgets vedtak.

Hvaler kommune skal ha vært utsatt for en røff språkbruk rundt det som skjer i Bølingshavn. Kommunen har mottatt henvendelser fra flere hold om utbyggingsplaner og tomtesalg. Nå mener kommunen det er noen som har gått over streken.

– Det er mange ulike interesser i dette området, og det er helt legitimt. Men tonen og språkbruken er blitt unødvendig kraftfull fra flere hold, sier rådmann Torleif Gjellebæk til FB.

Tullete, mener Aaserud

– Hele klagen er tullete. Dette er en enkel og renhårig sak. Jeg har betalt 500.000 kroner for å løse inn en festetomt på 100 kvadratmeter, sier Arild Aaserud til FB.

Han står fast på at han ikke har gjort noen spesielt god handel med Hvaler kommune.

– Selv har jeg betalt 380.000 kroner for snaut to mål rundt min egen hytte i samme område, og en nabo har betalt 400.000 kroner for ett mål, sier Aaserud.

Aaserud har byggeplaner med leiligheter, båtplasser og parkeringsplasser i Bølingshavn. Han synes ikke det er noen grunn til å klage.

– Vellet i Bølingshavn kan gjerne kjøpe hele prosjektet av meg. Men også de vil være nødt til å gjøre et eller annet med den gamle kassa av en kolonialbutikk, sier Aaserud.