De fleste østfoldinger er kjent med Alby og Galleri F15, som nylig fikk navnet Punkt 8. Men få er klar over hvilke andre kultur- og naturverdier som denne milslange øya rommer. Naturfaglig er det ikke noe sted i Østfold som har en slik variasjon i naturtyper og arter. Og gårdene på øya har en rik historie. Nå har Jeløya endelig fått sitt eget hyllingsverk. "For alltid Jeløy" er tittelen på den 27 år gamle mossingen Edmund Schilvolds omfangsrike beskrivelse av "Oslofjordens perle".
Boken skiller seg ut fra mengden av praktverk på markedet. Det er en personlig fortelling. Forfatteren formidler egne opplevelser og skriver om mennesker han møtte på sine vandringer rundt om på Jeløya. Det er ikke noe oppslagsverk i tradisjonell forstand. Schilvold har valgt en spennende tilnærming, som krever formidlingsevne utover det vanlige for å lykkes.
Han har etter min mening kommet godt fra oppgaven. En annen anmelder mener boka er skrevet i samme ånd som Henry David Thoreaus Walden eller på norsk: Livet i skogene. Listen er med andre ord lagt svært høyt. Henvisningen til Thoreau har noe for seg. For Schilvold, som Thoreau, skriver innsiktsfullt om personlige opplevelser og om verdier som ikke kan måles i kroner og øre. For alltid Jeløy er i første rekke en bok om å føle tilhørighet og om hva nærmiljøet betyr for livskvaliteten.
Den som kanskje har bidratt mest til å ta vare på Jeløyas unike natur- og kulturverdier er Edmund Ree, som døde i fjor. Schilvold bruker et lengre kapittel til å hylle Ree; Billedkunstneren, naturverneren, amatørarkeologen og politikeren som viste et brennende engasjement for å ta vare på Jeløya. Han var omstridt, noe som ikke minst skyldes at han var forut for sin tid hva natur- og miljøforståelse angår.
I boken finner vi også flere av Rees malerier av Jeløy-landskapet. Fotografiene har forfatteren tatt selv, og de står godt til teksten. Schilvold har vært ute til alle døgnets tider og fanget det skiftende lyset.
Boken er utgitt med støtte fra Østfold fylkeskommune og Moss kommune. Det er vel anvendte penger. Og det er ikke noe krav å være Jeløy-innbygger eller -kjenner for å ha utbytte av verket. Her får man mye for pengene. Boken anbefales på det varmeste.