Bodahl retter og beklager overfor ordfører Nygård

Av

Jeg må komme med en rettelse og beklagelse.