Blytungt å lage Fredrikstad-budsjett i koronatider – regn med økte avgifter og utsettelser

2020 er et unntaksår, også for kommuneøkonomien. 2021 blir ikke lettere. Onsøyheimen og Arena Fredrikstad kan ikke utsettes i flere år, men det kan flere av de øvrige byggeplanene i Fredrikstad. Mye blir utsatt til et bedre år.