Inntektene stuper for superblogger

Bloggeren Caroline Berg Eriksen fra Sarpsborg måtte tåle både inntektsstup og resultatstup i 2018.