20. oktober behandlet formannskapet på Hvaler et initiativ fra arrangementskomiteen for Tall Ships Races (TSR) i Fredrikstad om en mulig samarbeidsavtale knyttet til arrangementet som skal gå av stabelen 2023. I rådmannens innstilling argumenteres det godt for at Hvaler går inn med 230.000 kroner for å bli såkalt «sølvsponsor», med en rekke Hvaler-relevante involveringer under arrangementet.

I formannskapets behandling ender saken opp med en innstilling til kommende kommunestyret (3. november) om å utrede en slanket avtale som inkluderer deltagelse av fem ungdommer for seilas fra Fredrikstad til England. Dette forslaget tillater jeg meg å kalle blodfattig og lite i tråd med den historie, kultur og den satsning på reiselivet som kommunen ellers skal ha ros for å ha satt i gang.

Som kjent har Fredrikstad vært vertskap for TSR også tidligere, i 2005, 2014 og 2019, og det med suksess. I 2019 var Hvaler også med ved utseilingen gjennom forestilling i Brottet amfi og ved å legge til rette for anløp av fem mindre skøyter ved Nordgårdsbrygga ved Brottet.

Denne positive erfaringen tar kulturvernforeningen med seg når vi engasjerer oss på tilsvarende måte i 2023 sammen med kulturkrefter fra Fredrikstad. Dette nettopp fordi vi ser et arrangement som TSR som en innfallsport og arena til nettverksbygging, erfaringsutveksling og til å understreke kommunens og regionens historiske rolle knyttet til kystkultur og skipsfart, viktige elementer i det vi fremhever som Hvalers historie.

Selvsagt er Hvaler kommunes økonomi presset, det må vurderes hva som skal prioriteres opp og eventuelt bort. Samtidig er kommunen inne i en spennende prosess med etablering av et destinasjonsråd, støttet blant annet med 200.000,- fra Viken fylkeskommune, og med et eget bidrag på tilsvarende beløp.

Ikke minst i dette perspektivet bør kommunen se sin interesse i ytterligere engasjement gjennom å stå som sponsor for et fantastisk arrangement som bygger opp under grunnlaget vi skal etablere for fremtidens reiseliv. Da trenger vi offensive politikere og ikke minst et offensivt næringsliv.

Ikke argumenter som at; «TSR er et arrangement som trekker folk ut av Hvaler» og at «dette tjener ikke interessene til Hvaler næringsliv». Slike holdninger blant enkelte politikere og næringslivsaktører bygger ikke den plattformen det nye destinasjonsrådet skal jobbe videre på. Det er tvert om et svært dårlig signal til nettverk og arrangører som legger til rette for det som også inngår i Hvalers egenart og kultur.

Torsdag 3. november skal som nevnt Hvaler kommunestyre behandle saken om mulig sponsordeltagelse i TSR 2023. Da er det fullt mulig å snu etter formannskapets blodfattige vedtak og igjen gå inn for rådmannens positive og fremtidsrettede innstilling.