Det gleder meg å se Skauens engasjement og iver for barnas ve og vel. Ikke bare på vegne av sine egne barnebarn, men tilsynelatende alle barn. En slik glød må jo bare applauderes!

Likevel stikker det litt i magen allerede når jeg leser Skauens avsnitt som starter med å slå fast at «For få år tilbake var mor-far-barn-relasjonen en selvfølge og det naturligste av verden.» Det aner meg nemlig at fra og med dette avsnittet skal det handle om hvordan det heteronormative forholdet er den eneste rette ramma for en god barndom.

Det ser med andre ord ikke ut til at kjernefamilien står for fall i den grad enkelte er redde for.

Siden Skauen starter sitt innlegg med å dra en personlig anekdote, tillater jeg meg å gjøre det samme – men jeg må dessverre melde at min anekdote om familieliv ikke er like trivelig som hans. Jeg vokste opp med en mor og en far, akkurat etter oppskriften som Skauen forfekter er «avgjørende viktig for barnets utvikling». Dét skal han få rett i – jeg bærer preg av min trøblete oppvekst den dag i dag. I korte trekk kan jeg si at å vokse opp hos streite foreldre ikke på noen måte er en garanti for at barndommen er god, eller for at disse foreldrene klarer familielivet uten hjelp fra offentlige instanser.

Skauen uttrykker bekymring over at familiekonstellasjoner er i endring. Men hva sier Bufdir? «Mer enn tre av fire barn under 18 år (77 prosent) bor sammen med begge foreldrene sine. Andelen har holdt seg stabil siden 2005. Sammenliknet med for 10 år siden bor en høyere andel barn med samboende foreldre og en lavere andel med gifte foreldre.» Det ser med andre ord ikke ut til at kjernefamilien står for fall i den grad enkelte er redde for. Og Bufdir får en jo stole på. Langt mer enn på personlige anekdoter, enten de kommer fra Skauen eller meg selv.

Skauen er også bekymret for at kvinner skal bli gravide via dansk donor, eller benytte seg av surrogati. Det er mye som blandes sammen i Skauens innlegg, og slik blir det jo gjerne når en først flagger sitt engasjement, så det forstår jeg. Om jeg skal finne en rød tråd i Skauens leserbrev, må det være seksualmoral, ikke barnas beste.

Det er spesielt i disse linjene fra Skauen jeg fornemmer en hang til moralisering over sine medmenneskers seksualitet: «Ikke minst organisasjonen «FRI» står for dette. De står også for en grenseløs seksuell utfoldelse. Disse stemmene slipper nå inn i barnehager og skoler. Mens de som står for naturlig seksualliv mellom mann og kvinne, og barnets rett til en mor og en far, vises bort.»

Jeg kan glede Skauen med at hans bekymringer for sine barnebarns hverdag i barnehage og skole er lett å gjøre noe med.

Her er det flere ting å ta tak i. For de som ikke har kjennskap til organisasjonen FRI, kan man på deres meget informative og lettleste nettsider lese følgende: «FRI mener at lesbiske, bifile og homofile skal være likestilt og ha samme rettigheter som heterofile. Transpersoner skal være likestilt og ha samme rettigheter som cis-personer.» Nå vet jeg ikke hva Skauen anser som «grenseløs seksuell utfoldelse», men like rettigheter for oss alle høres for meg ut som en god idé.

Det jeg derimot ikke finner på nevnte nettsider, er noe som støtter Skauens påstand om at heterofilt samliv og barns rettigheter forkastes. Når en gruppe i samfunnet får rettigheter på linje med den majoriteten som allerede har tatt disse rettighetene som en selvfølge i generasjoner, bidrar ikke dette til inndragelse av majoritetens rettigheter. Sagt på en enklere måte – at noen av oss forelsker oss i flere enn ett kjønn, betyr ikke at vi skal komme hjem i stua di og be deg gjøre det samme. Det betyr bare at samfunnet er i ferd med å bli et tryggere sted for alle, ikke bare for de som anser heterofili for å være det eneste alternativet i kjærlighet.

Skauen maner til «medfølelse med dem som sliter med seg selv i forhold til eget kjønn.» Intensjonen er nok god, men dessverre er premisset for antagelsen feil. Transpersoner sliter ikke fordi de er trans. I den grad de sliter, er det under samfunnets press om at genitalia skal være avgjørende for hvilket kjønn du har. Bufdir viser til den hittil største undersøkelsen som er gjort i Norden når de meddeler at «hver tredje transperson i undersøkelsen har prøvd å ta sitt eget liv».

Transpersoner opplever mobbing og vold i større grad enn andre grupper i samfunnet. Transpersoner har et mangelfullt helsetilbud. En nedlatende holdning om at transpersoner bare er «forvirret» hjelper heller ikke. Det er ikke slik vi som medmennesker bør møte hverandre.

Les også

Jeg er oppvokst med en veldig heteronormativ skole, og i en familie med en mamma og pappa, men det har likevel ikke gjort meg heterofil

Jeg kan glede Skauen med at hans bekymringer for sine barnebarns hverdag i barnehage og skole er lett å gjøre noe med. I Utdanningsdirektoratets rammeplan for barnehagen kan vi lese at «Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.» For ytterligere informasjon om hvordan barnehagene vil gjennomføre dette, anbefaler jeg å kontakte avdelingsleder i barnehagen Skauen er tilknyttet. Utdanningsdirektoratets nettsider har også informasjon samme tema innen grunnskolen.

Dersom Skauen fortsatt er nervøs for hva de sysler med i FRI, anbefaler jeg å sende en e-post til organisasjonen med de spørsmål han fortsatt måtte ha. Faktainformasjon stilner mang en uro.

Og for å sitere Christine Marie Jentoft: «Spør din lokale trans!» Bli kjent med mennesker som ikke er kliss lik deg selv. Du vil bli både beroliget og positivt overrasket.