Miljøpolitikk og konservatisme bygger på samme grunnholdning - nemlig å bevare.

Grønt passer følgelig like godt - om ikke bedre sammen med blått, som med rødt.

Venstresidens forsøk på å få et hegemoni i miljøpolitikken er snarere et resultat av at det rød-grønne alternativet i Norge har funnet en felles ideologisk plattform, enn at de har mer troverdige løsninger på klimaspørsmålene. At et slikt samarbeid faktisk kan fungere aldeles utmerket i en annen konstellasjon skal jeg komme tilbake til.

Høyre tar klimautfordringene på alvor og har gode politiske løsninger.

I tråd med Høyres grunnsyn vil vi lykkes med miljøpolitikken ved at den enkelte selv aktivt velger å ta klimavennlige valg. Dette oppnår vi best ved å legge til rette og skape insentiver for slike beslutninger fremfor å komme med forbud og begrensninger.

Høyre har ført og vil fortsatt føre en troverdig og gjennomførbar miljøpolitikk. Vi har tro på at ny teknologi kan være med på å løse klimautfordringene. Vi vil derfor fortsette å legge til rette for at næringslivet kan bidra til det grønne skiftet gjennom omstilling samt forskning og utvikling. Det siste året har en rekke «grønne» bedrifter blitt børsnotert, hvilket viser at det er kapital og risikovilje til å satse på klimavennlig teknologi.

Høyre tar også FNs bærekraftmål på alvor. Disse krever at vi finner en balanse mellom utvikling, som vil løfte mennesker ut av fattigdom samtidig som vi sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Det gjør vi best ved omstilling som er positivt motivert og ikke fremprovosert ved tvang.

De fleste målene er vi følgelig enige om, det som skiller er midlene.

At blått og grønt fungerer godt sammen i praksis er den tyske delstaten Baden-Württemberg et fremragende eksempel på. Her har «Die Grünen» som er MDGs søsterparti, i en årrekke sittet i samme regjering med Høyres søsterparti CDU. Bilindustrien, med Mercedes-produsenten Daimler i spissen er for øvrig en av de viktigste næringene i denne delstaten.

Høyre mener at vi best kan forandre for å bevare ved å kutte utslippene men ikke utviklingen.