Avisinnlegget mitt «Barna våre» ble mottatt med glede og sorg. Jeg takker alle som reagerte og skrev. Å skrive såpass kort om et så stort og viktig tema er et sjansespill. Det blir ufullstendig, og mulighetene for å bli misforstått og feiltolket er mange. Sånn er det bare.

Jeg har gjennom livet møtt mennesker som er helt lik meg selv, iallfall på bånn - heterofile, homofile, pedofile, kleptomane, pyromane, rusmisbrukere, mordere og mange andre. Alle, selvsagt, med samme verdi. I et innlegg ble det sagt at det naturligste er at alle blir akseptert. Selvsagt skal vi akseptere alle, men vi verken kan eller skal akseptere det alle gjør.

Jeg tror bestemt at kjernefamilien med mor, far, barn er den beste samlivsform for individet og for samfunnet.

Alle kan fritt leve sitt liv som de vil bare de ikke skader andre. Men konsekvensene må vi ta og ansvaret må vi bære. Vi gjør våre valg ut fra vidt forskjellig ståsted, forskjellig livsfilosofi, livssyn og tro. Vår moral og livsstil blir deretter.

Jeg tror bestemt at kjernefamilien med mor, far, barn er den beste samlivsform for individet og for samfunnet. At denne samlivsformen ofte rakner vet vi smertelig godt. Med vonde følger for barna. Noen ganger bør den også rakne av hensyn til barnas vel. Jeg kjenner selvsagt også mange som har klart seg meget bra i livet med en ganske annen start enn kjernefamilien. Likevel tror jeg som jeg tror.

Jeg aksepterer selvsagt at andre mener noe annet. Ja, for noen er «den historiske kjernefamilien» nærmest uinteressant, nesten litt kjedelig og uten særlig verdi. Jeg mener selvsagt ikke at flertallet i «FRI» tenker slik.

Når det gjelder «FRI» og «Skeiv ungdom», spør jeg meg: Vet de at de lager ris til egen bak? Deres propaganda vekker legitimt sinne, som retter seg mot dem selv og det de står for. De påfører andre skam og tråkker på dem som ikke mener som de selv, og stempler dem som intolerante. Men er de selv tolerante?

Polen og Ungarn ble nevnt i et innlegg. Om forholdene der vet jeg for lite. Men det jeg har hørt om diskriminering gjør meg vondt. I Polen så jeg de aller verste følgene av diskriminering fra en totalitær stat da jeg besøkte Auschwitz og Birkenau.