Biskop Atle Sommerfeldt holdt sin nyttårstale søndag ettermiddag, for nærmere 70 fremmøtte. Den massive oppslutningen mot terrorisme i Paris var et bakteppe.

Sommerfeldt trakk frem moskébrannene i Sverige og skolemassakren i Pakistan, i tillegg til henrettelsen av journalister og politifolk i Paris.

– Hendelsene viser hvor nødvendig det er å styrke tros- og livssynssamfunnenes kapasitet til å veilede mennesker ut av fristelsen til eksklusivitet og vold, sa han.

Biskopen minnet om at religiøse ledere hadde hatt et rådslag i Sarpsborg i november hvor temaet var religiøs radikalisering og praktisk dialogarbeid.

– Arbeidet med å utvikle fellesverdier og handlingsfellesskap på tvers av religiøse skiller må være en prioritet for kirken i årene fremover, sa Sommerfeldt.

Ordfører Jon-Ivar Nygård la vekt på at integreringen går begge veier. Det handler om å ville bli integrert og det handler om å ville integrere.

– Inkludering er kanskje på mange måter et bedre ord fordi det understreker at vi må tåle mangfoldet, sa Nygård i sin tale hos biskopen.

Han la vekt på kirkens rolle i møtet med innvandrerne.

– Kirken er et verdensvidt fellesskap som bygger på grunnleggende likeverd mellom alle mennesker, uansett kultur og etnisitet. I Norge lever mennesker fra forskjellige land og kulturer side om side. Til tross for lokale forskjeller er spørsmålet til kirken overalt det samme: Hvordan være en åpen folkekirke og bidra til økt integrering? spurte Nygård som også trakk frem rekrutteringen av fremmedkrigere.

– Vi vet at særlig vår del av landet er hardt rammet. Vi sitter ikke med alle svar, men det handler i stor grad om et slags utenforskap, påpekte Nygård som minnet om at det er søkende gutter som blir rekruttert i inn i miljøet.

– Det er gutter som sliter med sin identitet, som dras mellom det norske og opprinnelige bakgrunn. Som dras mellom sine foreldre og sine venner. Unge gutter som faller utenfor skole og jobb, sa han.