Turen er et ledd i bispevisitasen som denne uken gjennomføres i Torsnes og Østre Fredrikstad menigheter.

Sommerfeldt har bestemt seg for å ta den samme ruten som en av hans forgjengere gikk under bispevisitasen i 1593.

Biskopen i Borg kommer til å gå fra Torsø Herregård til en av Torsnes mange husmannsplasser.

– I 1593 tok daværende biskop Jens Nilssøn denne ruten for å inspirere folks levekår i Torsnes. Denne gang blir det mer av lokalhistorisk interesse, forteller Tore Schwartz Olsen, sogneprest i Torsnes menighet.

Guide på turen er lokalhistoriker Svein Åstrøm.

Biskop Sommerfeldts visitasprogram er tett. Du kan lese det her.