Demokratiet avhenger av engasjerte borgere som benytter seg av retten til å stemme ved valg. Som religiøse ledere vil vi oppfordre alle stemmeberettigede til å slutte opp om kommunestyre- og fylkestingsvalget, og til å fremsnakke demokratiet og politikerne som tar ansvar på vegne av oss alle.

Demokratiet avhenger av høy valgoppslutning

Vi bor i et land med høy tillit og kort avstand mellom befolkning og styresmakter. Vi har ytringsfrihet og mange muligheter til å påvirke samfunnet vi er en del av. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget som ligger foran oss, kan alle med norsk statsborgerskap avgi sin stemme.

Dette er en grunnleggende demokratisk rettighet vi ikke skal ta for gitt, og som vi må ta på alvor! Jo flere som stemmer, og jo mer mangfoldig stemmegrunnlaget er, jo mer viser valgresultatet hva befolkningen faktisk mener og ønsker.

Selv om Norge regnes som et av de beste landene i verden å bo i, finnes trusler mot demokratiet også hos oss. Politikerforakt er en slik trussel.

Lav valgoppslutning gjør dessverre at noen deler av befolkningen er svakere representert i valgresultatet. Vi ønsker derfor spesielt å oppmuntre nordmenn med minoritetsbakgrunn til å benytte seg av muligheten og ansvaret som ligger i å delta i valget. Politikerne tar avgjørelser som får konsekvenser for oss alle. Å stemme ved valg er en enkel mulighet til å være med å påvirke hvem som skal styre på våre vegne de neste fire årene.

Hva er viktig for deg?

Mange synes det er vanskelig å vite hvem de skal stemme på. Alle politikere ønsker et godt samfunn, men politiske partier er uenige om hva som vil føre oss dit. Du vil antagelig ikke finne et parti du er enig med i alle saker, men kanskje vil du finne et parti som prioriterer det du synes er aller viktigst.

Hva engasjerer deg? Skolepolitikk? Eldreomsorg? Kulturliv, eller kanskje miljøtiltak? Spørsmål knyttet til tros- og livssynspolitikk, integrering og inkludering vil også være sentralt for mange som er aktive i trossamfunn.

Politikerne ønsker og trenger innspill!

Et stort gode i vårt samfunn er at vi kan snakke direkte med politikerne. Vi har et åpent demokrati: Politikerne ønsker og trenger innspill og respons. De er helt avhengige av det for å kunne sette seg inn i saker og ta beslutninger på vegne av alle som har stemt på dem. Om vi velger å engasjere oss og heve vår stemme gjennom lokalaviser, åpne møter eller ved direkte innspill til politikerne gjennom deres kommunikasjonskanaler, kan vi bidra til forandring.

Politikerforakt er en trussel mot demokratiet

Selv om Norge regnes som et av de beste landene i verden å bo i, finnes trusler mot demokratiet også hos oss. Politikerforakt er en slik trussel. Politikere kan som alle mennesker gjøre feil. De må stå til ansvar, og de må tåle krass kritikk. Men der hvor debatt og kritikk er avgjørende for demokratiet, er hat ødeleggende:

Kommunesektorens organisasjon (KS) fant i en undersøkelse i 2019 at 43 prosent av norske lokalpolitikere har opplevd hatefulle ytringer eller trusler. Halvparten har vurdert å gi seg på grunn av dette. Vi vet at kvinner og politikere med minoritetsbakgrunn er ekstra utsatt.

Hvem skal representere oss om politikerne skremmes til taushet? Om vi ønsker et velfungerende demokrati, hvor et mangfold av stemmer deltar i politikken på vegne av oss alle, må vi fremsnakke og heie på dem som tar ansvar.

La oss sammen løfte demokratiske verdier og fremsnakke våre folkevalgte

På tvers av religiøse, politiske og kulturelle skillelinjer må vi sammen verne om den politiske modellen som har bidratt til det samfunnet vi har. Kirker, moskeer og andre forsamlinger må fremsnakke demokratiske verdier, og oppfordre til bruk av stemmeretten. Lokalpolitikerne legger ned stor innsats gjennom hele året.

Valget er også en måte å vise at vi setter pris på arbeidet de gjør på våre vegne, uavhengig av hvem vi gir vår stemme til. La oss også være forbilder for de unge som skal bære demokratiet videre. Det gjør vi gjennom å omtale både meningsfeller og meningsmotstandere med respekt, og ved å forhåndsstemme eller møte opp i valglokalene den 11. september.

Godt valg!