Bilistene i nedre Glomma skal nå måtte betale hele 9 milliarder kroner i bompenger etter at Stortinget vedtok dette mot FrPs stemmer. En skulle da tro at bilistene får bedre fremkommelighet, men nei da.

Bilistene vil få reduserte fartsgrenser og lengre reisetid. Bompengene skal gå til en autostrada for syklister, kollektivtiltak osv., men ikke til de som faktisk betaler regningen. Til tross for at statens pengebinge flommer over av penger legger Ap/SP-regjeringen opp til at bilistene i nedre Glomma skal måtte betale hele 674 millioner kroner i renter for å låne penger til tiltak som ikke går til bilistene.

Ikke nok med det, men bilistene skal også måtte betale hele 529 millioner kroner bare for å bygge og drifte disse bomstasjonene.

Regningen for en alenemor som må kjøre barna til barnehagen, handle, komme seg til jobb osv. vil være på over 20 000 kr i året. Dette kommer på toppen av at regjeringen har valgt å øke drivstoffavgiftene og andre bilrelaterte avgifter.

Fremskrittspartiet mener dette er sterkt usosialt, og det rammer alle de som er avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå opp. I debatten presterte rødgrønne politikere å hevde at bomringen vil hjelpe de med svakest økonomi. Det vitner om manglende virkelighetsforståelse.

Ved andre bompengeprosjekter er det vanlig at staten også bidrar, men dessverre velger dagens samferdselsminister fra Østfold å hilse hjem med at staten skal bidra med kr 0 til bypakken for nedre Glomma.

Bilistene skal altså ta hele regningen uten at de vil nyte godt av bypakken og heller får lengre reisevei. På alle andre områder i samfunnet ville man kalt det svindel, derfor gjorde jeg også det da Stortinget behandlet saken.