Se Rødrussen fra 1956- 60 års jubileum

11. juni 2016, kl. 13:06

Ketil Skaarberg, Hans Sandberg,Per Kveseth,Per Løkkevik, Jon Melbye, Bjørn Pedersen, Tom Pehrsen, Odd Raeng, Leif Railo, Gunnar Brantstorp, Arne Bøhn, Arne Viggo Høydahl, Karsten Jacobsen, Randi Dahl, Tove Dedichen, Anne Grete Gjerden, Aud Nordgården Grimstad, Elisabeth Løkkevik, Unni Mass, Sonja Ording, Lillian Riis, Greta Borger Sørensen, Wenche Thorn.