Se bilder fra Det Norske Blåseensembles nyttårskonsert på Blå Grotte