Se bildene fra da Kjølstad barnehage besøkte Borge sykehjem / Fredrikstad kortidssenter med Lucia