Køen for hurtiglading av elbil bare øker

Av

Dette er et problem mange har møtt på i sommer.