De siste årene har det blitt utgitt mange gode sakprosabøker.

Bøker om natur, dyreliv og friluftsliv har heldigvis fått et lite oppsving og jeg har hatt masse glede av flere av dem.

John Y. Larsson kom i 2018 ut med boken «Den fantastiske skogen» og nå i 2022 har han gitt ut «Det fantastiske fjellet». Begge bøkene inspirerer til friluftsliv og ber oss åpne øynene og se hva som er rundt oss.

De er krydret med både økologiske fakta, kulturhistorie og små anekdoter. Det er også et kapittel om hva som vil skje med plantelivet dersom klimaet forandrer seg. Etter å ha lest bøkene til Larsson legger jeg mye mer merke til det som er rundt meg. Kanskje er det rester etter stølsdrift, en plante som bare finnes i akkurat dette fjellområdet eller man kan se rester etter steinhugst fra gamle dager.