Fredrikstad bibliotek kommer med et godt tips til den leseglade – det kan være bøker du kanskje ikke engang visste fantes.

Den sveitsiske forfatteren Christian Kracht er en av de mest omtalte i den tyskspråklige verden.

Med de to bøkene «Faserland» og «Eurothrash», som kom med 26 års mellomrom (1995 og 2021), tar han pulsen på to tidsepoker i Tyskland/Sveits og Europa og beskriver også noe personlig og privat.

Disse to bøkene har nå blitt gitt ut parallelt av forlaget Pelikanen på norsk. Det er mye burlesk humor i debutboken «Faserland» som følger en bekymringsløs, men desillusjonert navnløs mann fra fest til fest over hele Tyskland og Sveits.

Det er dop, ville fyllehistorier og også noen øyeblikk der det kontempleres over meningen med det hele. I «Eurothrash» er den samme personen blitt mye eldre og følger sin pleietrengende mor på en reise gjennom Sveits med mange krumspring der Europas historie og Sveits' unnfallenhet under nazitiden blir dissekert.

Det er noen selvbiografiske elementer her, men romanen er også en beskrivelse av et globalisert samfunn der det ikke er lett å finne ankerpunkter, og det skjer mye både på det indre og ytre plan.