Nok en gang må vi på banen for å forsvare dagens hovedbibliotek.

Enkelte ønsker seg så inderlig en bibliotekfilial i sentrum av Fredrikstad. Vi tror ikke behovet er tilstede, og frykter en viss «utvanning» av dagens tilbud.

Les også

Viktig at prosessen mot et fornyet bibliotektilbud får fart på seg!

Til opplysning, må vi derfor fortelle at dagens hovedbibliotek ligger i sentrum. Ca 750 meter fra den gamle «drosjetråkka». Det tar rundt ti minutter å gå fra nordre enden av Nygårdsgata til Cicignon og to minutter med sykkel. Med andre ord – i sentrum.

Dagens aktivitet i biblioteket har endret seg voldsomt bare de siste årene. Vi har et kollegium på biblioteket som har tatt i bruk moderne bibliotek trender. Nå handler det ikke kun om bøker og lesing, men aktiviteter for diverse målgrupper. Sågar utlån av symaskin og kursing i enkel søm!

Allsidig aktiviteter for barn som film og spill, «gaming og toast», konsert og teater.

Det som ville være enda smartere, er å satse på det vi allerede har, og som kommunen eier.

Videre arrangeres det kurs i slektsforskning, økonomisk rådgivning, språk og kaffe og krimpåfyll bare for å nevne noe.

Det stikk motsatte blir hevdet i et debattinnlegg i Fredriksstad Blad. Og at kreative tilbud og nytenkning ikke kan foregå i et eldre bygg. Det er vi svært uenig i. Å hevde at byens befolkning ikke skulle makte å forflytte seg til dagens bibliotek, men må få en filial mellom Nygårdsgata og Storgata for å benytte seg av tilbudene er i beste tilfelle, vås.

En privat utbygger har lansert ideen, og kommet på det glimrende forslaget å tilby Fredrikstad kommune å leie seg inn. Det er selvfølgelig forståelig fra utbyggers side. Men, ikke fra kommunens, som har et fantastisk signalbygg i dag. Økonomi er nevnt, og man tror en filial vil være «smart innenfor rammene av en stram økonomi». Det som ville være enda smartere, er å satse på det vi allerede har, og som kommunen eier. Å skulle pådra seg nye og skyhøye leieutgifter burde ikke være noen god ide.

Nåværende bibliotek har helt sikkert behov for oppgradering. Det er det plass til rundt bygget som også har en grønn lunge som er svært verdifull for biblioteket og dets brukere.»»

Det nevnes i debattinnlegget at Fredrikstad ligger 28 prosent lavere i bibliotekbesøk enn landsgjennomsnittet. Dette kan tilskrives våre demografiske utfordringer. Fredrikstad ligger dessverre dårlig an på statistikker der vi gjerne skulle hatt mer positive tall.

Nysatsingen på bibliotekets tilbud i dag, vil forhåpentligvis bedre på dette.