Debatten om Pyntens fremtid har tatt fyr på FBs debattsider. Det var på høy tid at søkelyset traff ytterst på Langøya. Denne perlen av en plass bør Fredrikstad kommune verne om og utvikle til fellesskapets beste. Historien til stedet forteller oss at et salg bør skrinlegges en gang for alle.

Pynten er en strandsitterplass. Her ble det første bolighuset på Langøya bygd i 1791, senere revet og fraflyttet. Det ble bygget nytt hus der i 1886. Pynten ble i 1946 solgt til Metodistkirken. På 70-tallet prøvde metodistene å stykke opp den fem mål store tomten til hyttetomter. Kråkerøy kommune stoppet denne planen.

Dette viser at Kråkerøy kommune tok en fremtidsrettet og riktig avgjørelse. Dette bør dagens eier holde fast ved.

Kråkerøy kommune kjøpte i mai 1973 Pynten fra Metodistene for 120.000. I august 1982 ble Pynten tatt i bruk som et skoletilbud under Kråkerøy ungdomsskole. Det ble i denne perioden og flere år fremover utført et stort dugnadsarbeid av lærere og elever med Tormod Nyquist i spissen for å sette de tre bygningene i stand. Det har vært skoletilbud på Pynten helt frem til dags dato.

Fredrikstad kommune bør utrede grundig hvordan Pynten bør benyttes. Og her ligger det mange muligheter. Barn, ungdom og eldre bør få muligheter til aktiviteter tilpasset deres behov. Vi som kjenner Glufsa og Pynten mener at denne perlen bør utvikles slik at også rekreasjon og friluftsliv blir ivaretatt.

I de senere år har det blitt mange nye boliger på to sider av Langøya. Det har ført til mange nye brukere av området. Når vi i tillegg ser at FMV-området får flere hundre nye leiligheter, bør dette stedet sikres for fremtidige generasjoner.

Så til byens kulturpolitikere, les historien om Pynten i boken til Svein Skahjem og Roy Frantzen: Langøya et sted på Kråkerøy.

God sommer.

Bildeserie

Pynten på Kråkerøy forfaller