Berit (77) vil dra i gang ny gang- og sykkelveiaksjon i Onsøy – skuffet over bystyret

Berit Kallerød (77) ber om hjelp til å få bygd gang- og sykkelvei fra Kjærre til Fjærå. Hun mener bystyret behandler Onsøy som en utpost.