Gå til sidens hovedinnhold

Ber om samling for å få orden på bryggeforhold i Papperhavn

«Det er trist å se at Papperhavn forfaller og fremover håper vi at alle kan stå samlet for å få orden og rette opp bryggeforholdene så alle kan ferdes trygt og nyte den vakre havnen.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På vegne av familien som er grunneiere i Papperhavn ønsker vi å kommentere fakta rundt det som har kommet frem den sisten tiden.

Rundt 2005 igangsatte grunneier et reguleringsplanarbeid for å rydde opp i Papperhavn. Planen omfattet blant annet et kaianlegg. I den privatfinansierte reguleringsplanen ble det også lagt inn tomter med havutsikt utenfor 100-meterssonen for å finansiere bryggeanlegget. Hvaler kommune påla grunneier å regulere hele området som også innebar avklaringer av arkeologiske og marinarkeologiske spørsmål, kostnader for innleid fagkompetanse ble betydelige. Det var vanskelig å nå frem med det private reguleringsplanarbeidet på grunn av mange innsigelser og resultatet ble at Hvaler kommune skulle overta ansvaret for utarbeidelse av reguleringsplan for Papperhavn.

Kommunen tok over planen, men administrasjonens forslag ble nedstemt 27.11.2013 av politikerne og reguleringsplanen gikk tilbake til administrasjon med noen justeringer av antall båtplasser.

Av ulike årsaker hadde Hvaler kommune i en lang periode ikke ressurser til å prioritere reguleringsplanarbeidet. I en e-post datert 28. oktober 2016 fra kommunen ble grunneier informert om at administrasjonen hadde spilt reguleringsplanarbeidet inn i budsjettprosessen, men at det ikke nådde opp på prioriteringslisten.

Grunneier har vært i kontakt med Hvaler kommune og Borg Havn, men nå er reguleringsplanen blitt foreldet og er strøket i kommuneplanen. Grunneier ønsker å løse det sammen med Borg Havn når de må utarbeide ny reguleringsplan for området for å legge ut sitt bryggeanlegg. Papperhavn omfatter mange ulike interessenter og ansvaret for å sikre en god reguleringsplan for et så pass stort og komplisert området bør ikke tilfalle en enkelt privat grunneier.

Det er trist å se at Papperhavn forfaller og fremover håper vi at alle kan stå samlet for å få orden og rette opp bryggeforholdene så alle kan ferdes trygt og nyte den vakre havnen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.