Gå til sidens hovedinnhold

Ber kommunen redegjøre for boplikt i Vikane

Artikkelen er over 1 år gammel

Kåre Hovland fra Vikane mener Fredrikstad kommune gjør feil når boliger som «ikke kom med på listen» i Onsøy kommune i 1988 unntas fra boplikten. Han slår fast at det må være likhet for loven.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bakgrunnen for dette innlegget er at det synes å være forskjellsbehandling med hensyn til boplikt i Vikane. Ifølge kommunen har de aller fleste helårsboligene boplikt, men noen har ikke boplikt.

Noen fakta om boplikt og bruksstatus

Det er to lovverk som kommer til anvendelse, og det er plan- og bygningsloven og konsesjonsloven. Lovverkene er forskjellige, men sidestilte. Det er ikke tilstrekkelig at kravene i ett av lovverkene er oppfylt. Kravene må være oppfylt i begge.

Forholdet til plan- og bygningsloven, pbl

En helårsbolig må fortsette å være helårsbolig etter pbl. Den kan ikke tas i bruk til noe annet – for eksempel fritidsbruk, næring eller institusjon. Søknad om bruksendring ender nesten alltid med avslag. Lovlig bruk av boligen omtales gjerne som «boplikt» etter pbl.

Forholdet til konsesjonsloven

Onsøy kommune vedtok i 1988 en lokal forskrift etter konsesjonsloven § 5. De eiendommene som er listet opp i forskriften, skal ha boplikt. Det viser seg at noen helårsboliger ikke er kommet med på listen. Det blir feil å fastslå at disse boligene er uten boplikt.

Usaklig forskjellsbehandling

Det er ikke tillatt for en kommune å forskjellsbehandle ellers like tilfeller. Det skal være likhet for loven, og dette innebærer et forbud mot usaklig forskjellsbehandling.

En forventer at Fredrikstad kommune redegjør for forvaltningen av boplikt og bruksstatus i kommunen.

Les også

Vikane-eiendom kan selges som feriebolig uten boplikt – kom ikke på listen i 1988

Kommentarer til denne saken