Ber kommunen hjelpe bedrifter som er i akutt krise

Restauranter, servicebedrifter og en rekke sentrumsforretninger trenger akutt krisehjelp. Fredrikstad Næringsforening ber kommunen målrette hjelpen for å nå dem som trenger den mest.