Gå til sidens hovedinnhold

Beklagelig at ikke flere fra Ap vil debattere båndene til LO

Artikkelen er over 2 år gammel

– Det vi trenger er en saklighet og evne til selvinnsikt på vegne av sider ved denne bindingen som LO-leder Vidar Schei helt klart ikke er i stand til å se, skriver Paul Henriksen. Har gir selvopplevde eksempler fra sin tid som ordfører i Hvaler.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De sterke og til dels styrende båndene mellom Arbeiderpartiet og LO, var en sterkt medvirkende årsak til at jeg tvilte meg fram til en utmelding av partiet for noen år siden. Dette betyr selvsagt ikke at jeg ikke har stor respekt for den jobb fagbevegelsen både historisk og nåtidig har, og har hatt, i det norske samfunnet, både for den enkelte arbeidstager og for utviklingen av det velferdssamfunnet.

Det som er problemstillingen, og det flere både i og utenfor Ap påpeker, men som det dessverre er liten takhøyde for å debattere i Arbeiderpartiet - jfr. Vidar Scheis tungetaleri, er den programfestede bindingen mellom parti og LO. Som deltager på to landsmøter på rad i perioden som ordfører (for Ap), fikk jeg se hvor selvsagt og programfestet valget til sentralstyre og ledelse for øvrig skulle skje. Ikke bare skulle LOs leder lede valgkomiteen, like selvsagt og programfestet var deltagelsen i sentralstyret fra "viktige" fagforbund.

Effekten av det mange kaller et samrøre kom også til syne lokalt. Når jeg tok opp dette forholdet og var kritisk til nærmest å måtte få godkjent fra hovedtillitsvalgt saker som skulle fram til politisk behandling, førte det ved flere anledninger til trussel om sanksjoner som tap av valgstøtte og baksnakk.

De programfestede båndene kom også klart til syne i nominasjonstider spesielt knyttet til stortings- og fylkestingsvalg. Hadde du ambisjoner om slike verv og samtidig stilte deg kritisk til samarbeidsavtalen, kunne du bare glemme en plass "høyt oppe". Den som skulle bekle toppverv, ble helt klart godkjent av fagbevegelsen - les LO.

Et siste eksempel på hvor uheldig disse nære båndene er, er en opplevelse på Hvaler rådhus på våren før kommunevalget i 2015. Da møtte jeg en av Scheis forgjengere som var på vei til møte med Fagforbundet midt i arbeidstiden. Oppglødd fortalte han at han var der for å legge planer for å få bort Frp. Dette er et parti jeg også gjerne skulle sett avløst fra politisk ledelse både sentralt og lokalt, men det blir feil, ja skikkelig feil, nå det faglig-politiske arbeidet gir seg slike utslag. Jeg tror nemlig ikke at dette eksemplet er enestående.

Debatten om det avtalefestede samarbeidet mellom parti og LO er like viktig i dag som det var i min tid som politiker, derfor all ære til Høyres representanter som problematiserer dette. Beklagelig er det at ikke flere fra Arbeiderpartiet tar opp hansken. Det vi nemlig trenger, er en saklighet og evne til selvinnsikt på vegne av sider ved denne bindingen som helt klart LO-leder Vidar Schei ikke er i stand til å se .

Dette er hans ordgyteri og floskler om dagens samfunn, og fortegning av den politiske forskjellen på H og Ap, et tydelig bevis for. Det er godt mulig at et nært og programfestet samarbeid mellom Ap og LO var viktig og riktig de første tiårene etter krigen. For å møte fremtidens utfordringer og for å rekruttere flere medlemmer både til tillitsverv i partier og fagbevegelse må disse båndene, som denne debatten handler om, utformes på en langt mer demokratisk måte.

Kommentarer til denne saken