Det har vært mange år med altfor mye frem og tilbake, når det kommer til ridesenteret på Bekkevold. Det er bare å erkjenne at dette har vært ett av de verste eksemplene på tunggrodd prosess som finnes her i kommunen. Derfor, av respekt for Fredrikstad og omegn rideklubb, og av respekt for alle de mange barn og unge som bruker Bekkevold til rekreasjon, læring, lek, fritid, glede og utvikling, har vi på rødgrønn side i Fredrikstad kommune nå kommet til en løsning som endelig vil gjøre at vi kan stikke spaden i jorda.

Vi vedtar å bygge ridehall og stall til 30 hester. Dette har ikke de samme vyene som var i prosjektet da det startet, men det er det rideklubben trenger for å kunne drive godt, bærekraftig og langsiktig. Samtidig binder ikke vedtaket vårt arealet på en måte som er til hinder for at rideklubben selv kan utvikle området videre, eller at vi i bedre økonomiske tider kan investere mer i området. Fredrikstad kommune er ikke i en situasjon hvor vi kan få i pose og sekk, men vi kan gi nok til at klubben får det mest essensielle de trenger.

Bekkevold ridesenter er et veldig viktig sted, og vi vet at de bidrar til inkludering, trivsel og sosial utjevning. Det er kanskje ikke en kommunes kjerneoppgaver, men det er et viktig supplement for å skape hele og robuste mennesker, og det er definitivt en kommunes oppgave. Det ansvaret tar rideklubben på daglig basis, og det ansvaret tar vi nå med dette vedtaket.

Nå kan vi endelig glede oss over at spaden kan stikkes i jorda, selv om jeg forstår at tiden det har tatt å få dette til, gjør at man ikke tror på det før det er vedtatt og sant, men nå peker alle himmelretninger mot en pegasusformet sannhet på Bekkevold.

Takk for tålmodigheten! Nu kör vi! Eller rir, for dem som driver med sånt!