Gå til sidens hovedinnhold

Bedre tjenester og mer omsorg for velferdspengene

– Flere kommuner burde la private konkurrere om å levere tjenester som praktisk bistand, hjemmetjenester og drift av sykehjem, mener kommunikasjonssjefen i Norlandia, det private selskapet som drifter blant annet sykehjem og barnehager.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sjelden eller aldri gir monopoler best kvalitet, mest innovasjon eller lavest pris. Mangel på reell konkurranse gir oss ofte både dyrere og dårligere tjenester. Kommunene kan gi viktige bidrag til både kvalitetsutvikling, innovasjon, effektivitet og trimming av offentlig sektor gjennom å samarbeide mer med private om egne tjenesteleveranser.

Kommuneøkonomien er stram flere steder, og utfordringene kan bli enda større på grunn av koronapandemien. Mange kommuner må redusere sine kostnader, helst uten at det skal gå ut over kvaliteten på tjenestene til innbyggerne.

Framover blir vi stadig flere eldre. Andelen i yrkesaktiv alder minker, og vi blir færre til å finansiere økte utgifter til pensjon og eldreomsorg. Framover må vi også omstille oss til lavere oljeinntekter. Samtidig har Norge sammenliknet med mange andre land en svært stor offentlig sektor. Hvordan løse disse utfordringene, og kan noe gjøres for å styrke privat sektor uten at det går ut over det offentlige tilbudet?

Ett av flere svar på dette bør være å la privat sektor levere flere av de offentlige tjenestene. Flere kommuner burde la private konkurrere om å levere tjenester som praktisk bistand, hjemmetjenester og drift av sykehjem. Dette fører ikke til todeling og er ikke privatisering, men konkurranseutsetting, hvor det offentlige finansierer tjenestene, har ansvaret og kontrollen.

Gjennom en årrekke har private vist at de tilfører kvalitet og innovasjon i tjenestene. Brukerne settes i sentrum, og er gjennomgående mer fornøyd når private leverer. Og nettopp det bør være det sentrale: Brukeren – og ikke hvem som leverer tjenesten.

Samtidig vil kommuner gjennom å konkurranseutsette deler av velferdstilbudet også redusere sine driftskostnader og revitalisere egen drift.

Skattepengene våre må forvaltes klokt, og da bør vi ha mer privat-offentlig samarbeid. Slik får man positiv konkurranse om å være best på kvalitet og å ha de mest fornøyde brukerne. Samtidig gir dette best forutsetninger for innovasjon, effektivitet og reduserte offentlige utgifter.

Slik får vi både bedre tjenester og mer omsorg for velferdspengene.

Kommentarer til denne saken