Det tar tid før passasjerene er tilbake på tog og buss etter halvannet år med mye hjemmekontor, og mer bilkjøring til jobb. Nå er det tiden for å gjør en ekstra innsats for å lokke flere passasjerer til kollektivtrafikken, og et godt tidspunkt for å sette ned billettprisen. Vi krever at den nye regjeringen fortsetter å kompensere kollektivselskapene for tapte billettinntekter så lenge det er behov, så vi unngår kutt i rutetilbudet. Vi skal framover, ikke bakover.

Venstre har kjempet for og fått gjennomslag for både flere avganger på buss og tog gjennom mange år. Et kutt i rutetilbudet nå vil være svært alvorlig, og vil gjøre at færre reiser kollektivt i hverdagen både på kort og lang sikt.

Pandemien har hatt stor innvirkning på vårt reisemønster. Færre har reist kollektivt og dermed har også kollektivselskapenes billettinntekter stupt. For Venstre og den blågrønne regjeringen har det vært svært viktig å opprettholde kollektivtrafikken gjennom pandemien både fordi at de som må reise kollektivt til jobb skulle kunne gjøre det uten trengsel, men også fordi alle skulle være trygge på at bussen fortsatt går når pandemien er over. Derfor ble det bevilget betydelige midler til fylkeskommunene som kompensasjon for tapte billettinntekter slik at kollektivtrafikken kunne opprettholdes.

Flere kollektivselskaper har uttalt i media at hvis ikke billettinntektene øker og det kommer statlige tilskudd en stund til må de kutte i rutetilbudet. Vi er bekymret for at det vil gå ut over busstilbudet også i Nedre Glomma.

Den avgåtte regjeringen har vært tydelig på at man har fulgt situasjonen tett - og har levert og fulgt opp med ekstra penger til kollektivselskapene hele veien. Det forventer vi at den nye regjeringen følger opp, og stiller opp med en forlengelse av ordningen med kompensasjon for tapte billettinntekter så lenge det er behov for det, slik at vi unngår kutt i kollektivtilbudet.

Venstre har jobbet for, og lykkes med bedre og billigere kollektivtrafikk.

Nå kan den bli både dyrere og dårligere.

Det er alvorlig.

Vi registrerer at den nye regjeringen og Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård også sier at de følger utviklingen tett. Vi forventer at det betyr at de faktisk stiller opp med de ekstra pengene.