Vi ønsker først å rette en takk til Silje Waters fra SV for et innlegg som peker på vår tids viktigste politiske utfordring, klima- og naturkrisen. Det er en krise som krever politisk mot og handling nå. Venstre deler mange av de samme virkemidlene med de andre klimapartiene. Derfor er det viktig å stemme på et klimaparti i år. Venstre mener også det er helt nødvendig å spille på lag med næringslivet for å få til den innovasjonen og den en bærekraftige grønn omstillingen verden trenger.

Klimapolitikken til både SV og MDG har mange felles punkter med Venstre, og det er bra. Vi deler også Silje Waters' bekymring for at partier som MDG heller stiller ultimatum og setter seg på gangen, fremfor å søke å ta ansvar og gå inn i en regjering. For det er kun der man virkelig får forme klimapolitikk. Derfor må vi ha et tydelig klimaparti i regjeringen. Venstre har tatt det ansvaret i flere år. Vi har fått utrettet mye, og ønsker å fortsette å gjøre det etter valget også. Vi har kommet et godt stykke, men vi vil lenger.

Men der SV feiler, etter vårt syn, er i sitt ønske om å trekke Norge ut av EØS-samarbeidet. Det er ikke noe Waters adresserer i sitt innlegg. Fortsatt tilknytning til EØS og klimaavtalen med EU, er helt grunnleggende i Venstres klimapolitikk. For oss må samarbeidet med Europa, og det svært ambisiøse klimaarbeidet som gjøres i EU, være en grunnpilar for den grønne omstillingen vi skal ta Norge igjennom. Det er i dag ingen kraft i verden som overgår EU/EØS i ambisjoner, faktisk klimaengasjement og omstilling.

Venstre mener det vil være helt ødeleggende for Norges klimaambisjoner å skulle trekke Norge ut av EØS nå. For det første er avtalen helt avgjørende for det næringslivet som må drive den grønne omstillingen. For den andre er den grunnleggende for det samarbeidet som gjøres på politisk og internasjonalt nivå i klimakampen. For Venstre blir det helt meningsløst å kun ville kjempe for gode klimatiltak innenlands, og samtidig melde seg ut av verdens viktigste klimapolitiske samarbeid, som EØS og samarbeidet med EU faktisk er i dag.

Hvis SV får sin vilje gjennom i regjeringsforhandlinger etter valget, slik de ønsker sammen med Senterpartiet og Rødt, vil det sette Norge fullstendig på sidelinjen i det internasjonale klimasamarbeidet. Venstre mener, i motsetning til EØS-motstanderne, at Norge skal ta en langt mer aktiv part i det europeiske klimafellesskapet. Da bør vi styrke tilknytningen til Europa og EU, ikke kutte båndene eller svekke vårt EØS-engasjement.

Venstre er den fremste garantisten for at Norge fremdeles skal være en aktiv del av klimaarbeidet i EU og EØS, fra innsiden – ikke bare som en part på utsiden. Hvis du er enig med oss i det, bør du stemme Venstre i valget i år.