I kommunestyret 4. mai ble et stort flertall av politikerne på Hvaler enige om innrettingen av gratis ferge fra 16. august 2023 på Hvaler. Fra talerstolen fikk de rødgrønne kritikk fra Hvaler Høyres ordførerkandidat Anne-May Sandvik Olsen, fordi hun mente at dette var feil bruk av penger, at de som bor på de østre øyer ikke skal få gratis ferge.

Tross dette innspillet stemte Hvaler Høyre for de rødgrønnes forslag om innretningen på billettpriser for den nye ferga.

Det er bra å ha god og bred forankring i kommunestyret på en så viktig sak. Vi må ha en innretning på billettprisen som hindrer en eksplosiv utvikling av bilkjøring på øyene. Vi mener at vårt forslag vil ivareta dette.

Nå håper vi at Viken fylkeskommune vil følge vår innstilling: Hvaler kommune støtter Viken fylkeskommune sin foreslåtte innretning på gratis fergetilbud fra 16. august 2023 for alle passasjerer. Hvaler kommune er svært fornøyd med tilbudet og tror dette vil bidra til mer bosetting og levende øyer.

Det er allikevel viktig å regulere bilbruken, av hensyn til kulturmiljø og naturområder. Hvaler kommune vil at bilkjøring på øyene reguleres, slik at det blir gratis for kjøretøy med ferge i perioden fra 1. oktober til 1. mars, og at dagens nivå på billett for kjøretøy videreføres i perioden fra 1. mars til 1. oktober. Traktorer og redskap nødvendig for landbruksdrift skal være gratis. Fastboende med bostedsadresse på østre øyer skal ha gratis ferge for en bil pr. husstand hele året.

Forslaget inneholder også et punkt som kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med – bedre parkeringsløsninger på Skjærhalden.