Det ble klart fredag formiddag.

– Regjeringen er fornøyd med at Beate Gangås har tatt på seg oppdraget med å lede PST de neste årene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Politimester i Østfold

Gangås har gode forutsetninger for å lede Politiets sikkerhetstjeneste. Hun har ledet både Østfold og Oslo politidistrikt, hun har vært leder tidligere i PST, og hun har lang erfaring fra ulike lederstillinger i politiet, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

Gangås har også vært likestillings- og diskrimineringsombud. Hun begynte sin karriere som politifullmektig i Vestfinnmark politidistrikt og er utdannet jurist.

Beate Gangås var politimester i Østfold politidistrikt fram til høsten 2014, og hadde da sitt kontor først på Sarpsborg politistasjon og deretter på det nye politihuset på Grålum.

Seks år

Åremålet er på seks år. Det er ikke klart når hun tiltrer.

Gangås og Mehl møter pressen i regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45 senere fredag.

Assisterende PST-sjef Hedvig Moe var også blant søkerne.

Hans Petter Sjøvold trakk seg som sjef med umiddelbar virkning i kjølvannet av VGs saker om at han hadde oppbevart flere ulovlige våpen i en rekke år da han var politimester i Oslo.

Roger Berg har fungert i stillingen siden Sjøvold trakk seg.