Gå til sidens hovedinnhold

Barnetrygd er ikke trygd

Artikkelen er over 2 år gammel

– Det bør være likhet mellom de som har lønn og de som har sosial stønad. Begge må få barnetrygden i tillegg, skriver KrFs Lino Lubiana.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

KrF har fått barnetrygden hevet, men arbeidere og foreldre med svak økonomi og sosialhjelp får denne avkortet da barnetrygden ved beregning av støtte i Fredrikstad kommune anses som inntekt. Det skjer ikke i Oslo og heller ikke i svært mange andre kommuner. Avkorting er urettferdig og gir feil signal.

Barnetrygden er en ytelse fra samfunnets side og skal ifølge barnetrygdloven utbetales alle som har ansvar for barn fra 0 – 18 år. Det er en samfunnets anerkjennelse av forsørgeransvarets kostnad og byrde og en positiv bekreftelse av evne, styrke og god vilje til å ta vare på og veilede egne barn.

  • Se avstemning nederst på siden: Avkortning av sosialstøtte på grunn av barnetrygd er galt!

Barnetrygd har primært ikke noe med relativ fattigdom eller lav inntekt å gjøre, slik skriv fra NAV-Fredrikstad i Helse og velferdsutvalget 12.12.18 uttrykker og må anses uavhengig av sosialstønad og status. Dette er en nedvurderende tenkemåte både om foreldre og barn.

Barn er fremtid og velferd.
■ Om samfunnets mål ikke er barnas fremtid er samfunnet sykt.
■ Uten barn, ingen fremtid. Uten fremtid ingen mening.

Hadde det ikke vært slik, ville det jo vært skammelig at velstående mennesker tok imot pengene. Det er det ikke. Ansvar og forsorg for barn er en spesiell og unik oppgave foreldre påtar seg – like spesiell og enestående for alle foreldre. Det er jo ikke noe mindreverdig ved foreldreinnsatsen og livskvaliteten man tilbyr, fordi man har en svakere økonomi. Å avkorte barnetrygdbeløpet er å diskreditere en ofte midlertidig arbeidsledig og økonomisk sårbar gruppe arbeidere og foreldre, for den innsats de gjør for samfunnet som foreldre.

Foreldre forsørger og oppdrar sine barn og bidrar til samfunnets fremtid og velferd. De ber verken om lønn eller støtte, men felleskapet gir det til alle foreldre med takknemlighet.

Barnetrygden er også et familiepolitisk og samfunnsfremmende virkemiddel og med en natalitet som i dag på 1,62 fødsler må vi enten oppmuntre til foreldreskap eller arbeidsinnvandring, selv om noen tjenester kan bedres med teknologi fra lokalt næringsliv som Dignio og Prediktor uten flere hender.

Barnetrygd er et forsørgertillegg som tilkommer alle.
■ Utvidet barnetrygd er en barnetrygd mer til enslige forsørgere.
■ Småbarnstillegg gis for barn fra 0 – 3 år.

Sosialhjelp er den grunnleggende støtte til forsorg og livsopphold familier trenger for å klare seg med barna sine, tilsvarende en passe lønn. Barnetrygd er noe annet.

Barnetrygden bør anses som et tillegg til eksempelvis en nøktern lønn eller nøktern sosial stønad. Det bør være likhet mellom de som har lønn og de som har sosial stønad. Begge må få barnetrygden i tillegg. Mange kommuner har innsett dette, men ikke Fredrikstad – med unntak av sommeren 2017 da SV påpekte skjevheten og sørget for at barnetrygden ble utbetalt i juli måned. En takk til SV.

Foreldre forsørger og oppdrar sine barn og bidrar til samfunnets fremtid og velferd. De ber verken om lønn eller støtte, men fellesskapet gir det til alle foreldre med takknemlighet. Barnetrygd er ikke trygd. Hvorfor er det bare foreldre som lever på egen lønn som skal ha denne uavhengige anerkjennelse, aksept og støtte til forsorg fra fellesskapet side? Er ikke foreldre som mottar sosial støtte gode nok foreldre for samfunnet?

■ Barn gir foreldre og samfunn retning, mening og mål.
■ Om foreldre lever gode liv, har barna det bra!

KrF i Fredrikstad mener at foreldre som får avkortet sosialstøtten på grunn av barnetrygd bør som en start få ca. 2000 kroner per barn av Fredrikstad kommunen for sommerferiemåneden juli og juleferiemåneden desember 2019 og få utbetalt full sosial støtte med ca. 12500 kroner ekstra per barn i 2020, tilsvarende barnetrygdbeløpet.

Pengene tas fra de 260 millioner som hentes inn i eiendomsskatt, noe folk flest kan bidra med, særlig om KrF får mer makt til å løfte bunnfradraget slik at skatten virker utjevnende. Om vi skal ha eiendomsskatt, bør det virke sosialt utjevnende og pengene settes på fond eller delvis gå til å drifte konkrete synliggjorte demens tiltak, lege til for eldre på helsehuset, noen stillinger i hjemmesykepleien, hverdagsrehabilitering, noen daghjemsplasser, gratis SFO til barn med behov i 7. – 10. klasse og sosialstøtte til de som får avkortet barnetrygd.

Barna først!

Les også

KrF Fredrikstad vil la NAV-familiene beholde barnetrygden


Kommentarer til denne saken