Høyre foreslår kveldsåpne barnehager i Fredrikstad. Blir det neste kveldsåpne skoler og SFO? Turnusforeldre med barn i barneskolen har jo de samme utfordringene som barnehageforeldre.

Barnehager er som skolen et pedagogisk tilbud, anerkjent gjennom barnehageloven som en del av utdanningssystemet. De fleste vil være enige om at pedagogiske tilbud egner seg best for barn i våken tilstand.

Det er bra at Høyre er opptatt av småbarnsforeldre, men hvorfor ikke snakke mer om at arbeidslivet også må tilpasse seg småbarnsforeldres behov? Eller si at det er behov for støtte til en barnevaktordning der hvor småbarnsforeldre må jobbe turnus?

Barnehager, skoler og SFO kan ikke løse denne utfordringen. De har behov for økt bemanning på dagtid – i den tiden hvor barn og unge har behov for noe mer enn en trygg seng med trygge voksne rundt seg.

Hva vil Høyre med framtidas barnehage, skole og SFO?