Barket sammen midt på E6 etter trafikkuhell

Barket sammen etter trafikkuhell.