Fredrikstad oser av engasjement og vilje til å bidra for en bærekraftig fremtid. Hyppig deles spennende nyheter om innovative prosjekter, nyetableringer og nye samarbeidsprosjekter med miljø, sosial inkludering og grønn innovasjon i hovedsete. Les videre, og la deg inspirere!

Utvinning av strøm fra vindmøller, solceller og bergvarme og kasserte elbilbatterier fra Batteriretur, ble nylig presentert som et prosjekt ledet av Borg Havn IKS.

Sirkel Glass AS melder om svært gode resultater for kildesortering av glassemballasje etter at de nye innsamlingsbeholderne er rullet ut til husholdningene.

Østfoldforskning AS presenterte i forrige uke muligheter for økt bruk av gjenvunnet plast etter spennende funn i prosjektet SirkulærPlast, som i en toårs periode har samlet plastbransjen og FoU-miljøer for å finne bærekraftige løsninger.

Nye produkter og tjenester skapes av bedrifter som tradisjonelt ikke har samhandlet tidligere. Fredrikstad Næringsforening og Norsk Senter for Sirkulær Økonomi er blant dem som arrangerer hyppige treffpunkter og faglige møter.

Kommunen støtter innovative prosjekter og nyetableringer, blant annet gjennom næringsfondet og samhandling i nettverk. Viken fylkeskommune samarbeider med kommunene og andre aktører for å styrke den grønne næringsutviklingen. Høyskolen i Østfold, samt videregående skoler i regionen, former nye utdanningsløp innen innovasjon og bærekraft – og inviterer næringslivet og FoU-miljøer til tettere samarbeid.

Les også

Nytenkning booster en bærekraftig framtid!

«Det grønnes skiftet» er selve drivkraften i alt dette. Det jobbes aktivt for å kartlegge muligheter som er i tråd med jordas tåleevne. Energiomlegging og økt miljø- og ressurseffektivitet står sentralt. Det tenkes langsiktig, og det satses på ny teknologi. Europas ambisiøse klimamål mot 2030 og 2050 driver frem bærekraftige løsninger.

I Fredrikstad har vi sagt at vi innen 2030 skal vi ha redusert klimagassutslippene med minst 60 prosent, sammenlignet med 2016. Vi har også sagt at vi skal bidra til at Østfold-regionen oppnår netto null klimagassutslipp innen 2050. Det skal vi klare!

Borg CO₂ «CCS-klynga på Øra og regionalt», som består av 17 partnerbedrifter fra blant annet prosessindustri, avfall, logistikk, energi, teknologileverandører, og akademia, samhandler i en mulighetsstudie om å få på plass en ny næring basert på karbonfangst, -bruk og lagring.

Hver og en har vi et ansvar for å skape en bærekraftig fremtid, om det er ved å kildesortere i hjemmet eller å endre våre forbruksmønstre slik at vårt private klimaavtrykk reduseres. Å løse fremtidens utfordringer er kun mulig hvis vi gjør det sammen!

Så langt vitner arbeidet om et stort potensielt bidrag for å nå klimamålene. Ved bruk av forskning, testing og utvikling av ny teknologi, samt utarbeidelse av gode forretningsmodeller, kommer vi stadig nærmere løsningene.

Økt samarbeid mellom kommunene blir viktig i tiden vi når går inn. Tilrettelegging for gode miljøprestasjoner når det gjelder avfallshåndtering er én svært viktig oppgave. Felles muligheter for å gjøre veien fra idé og konsept til markedsintroduksjon kortere en annen.

Ved å se på hva vi har av utviklings- og testmiljøer, og hvordan vi kan gjøre nødvendig utstyr og teknologi tilgjengelig for flere, skal vi fortsette å fremme delingskulturer for felles suksess!

Kan vi som privatpersoner la oss inspirere? Ja, så klart! Hvis hver innbygger i Fredrikstad gjør én ting som er til hjelp for miljøet hver dag, betyr det faktisk at 82.385 personer tar et felles løft for dem som skal bo og leve her etter oss.

Hver og en har vi et ansvar for å skape en bærekraftig fremtid, om det er ved å kildesortere i hjemmet eller å endre våre forbruksmønstre slik at vårt private klimaavtrykk reduseres. Å løse fremtidens utfordringer er kun mulig hvis vi gjør det sammen!

Les også

Fire råd til kvinnelige gründere