Den som kjenner litt til økonomi, vet at man må ha kontroll på både inntekts- og utgiftssiden.

En kommune kan likevel ikke alltid sammenlignes med næringslivet. Det vet alle politikere, men noen høyrepolitikere later som om en kommune kan drives som en bedrift. Hver eneste innbygger er gjennom livet helt avhengig av kommunale tjenester, fra fødsel og skolegang til service, helse og eldreomsorg. Dette finansieres via statens rammetilskudd, skatter, avgifter, gebyrer og søkbare midler. Dette er et komplisert system som jeg ikke kan gå nærmere inn på, men alle som jobber med kommuneøkonomi vet at mye av de kommentarer som kommer i mediene er preget av svært dårlig innsikt.

Så hvordan har det seg at FB henter frem eks-politiker Kim-Erik Ballovarre akkurat nå, for å kommentere rådmann Dag W. Eriksens avgang? Ballovarre var ivrig tilhenger av å få nedlagt Hvaler ved forrige valg. Ved det viste han at han har null tillit til at lokalbefolkningen på Hvaler kan styre seg selv, men heller bør overlate det til folk utenfra.

Han brukte særlig økonomiske argumenter, men siden Fredrikstad har høy eiendomsskatt og en økonomi som over tid ikke er bedre enn Hvalers, så faller jo dette argumentet. Det eneste som står igjen da, er håpet om at «den store byen» vil forbarme seg over oss her ute og betale det vi ber om. Det er bare det at det da ikke lenger vil være noen «vi»!

Hvalers befolkning vil kanskje bli representert med tre-fire representanter i Fredrikstads kommunestyre? Hvaler kommune er både kompetent og har sterk vilje til å styre skuta selv. Det kan og bør gjøres veldig godt, så lenge vi blir behandlet skikkelig av regjeringa.

Regjeringa Solberg har fra første stund jobbet for å sentralisere både makt og tjenester. Hvaler slapp unna sammenslåing ved å vise til god drift og økonomi, samt at et kommunestyre viste vilje og styrke nok til å stå imot. Over hele landet er det en sterk motstand mot den utviklingen Høyre står for. Resultatet av regjeringens kommunepolitikk er nå overtydelig for alle som VIL se.

Kommunesektoren lider over hele landet av underfinansierte reformer og reduserte statlige tilskudd til kommunale tjenester. Dette må det bli slutt på. Senterpartiets økte oppslutning kan knyttes direkte til regjeringens politikk. Solbergs regjeringstid er snart over. DET er bare et tidsspørsmål.