Først et lyspunkt. Når vi på det «Røde & hvite»-laget drar på vår årlige tur til vennskapsklubben vår i York, nord-vest i England, blir det billigere å reise.

For etter det overraskende valgresultatet fredag morgen stupte det britiske pundet sju prosent. Men det er også det eneste lyspunktet jeg klarer å finne i Brexit.

I Danske Bank tror vi det blir en treg prosess å få til en ny avtale mellom UK og EU. Det vil også knyttes stor spenning til om flere land vil forlate EU. Denne usikkerheten rammer økonomien. Bedrifter blir usikre og setter investeringer på vent, og samtidig kan forbrukerne trykke på bremsen.

Vi regner derfor med negativ vekst eller resesjon i Storbritannia. Usikkerheter vil også spre seg til resten av Europa hvor vi venter omtrent 0.5 prosentpoeng lavere BNP-vekst i 2017. For Norge betyr dette at den skjøre oppgangen i norsk økonomi vil bli utsatt, forsterket av lavere oljepriser som vi venter skal falle til under 45 dollar fatet.

Mange av bedriftene i Østfold lever av å eksportere varer til Europa. Når kundene i Europa sliter vil det bli tøffere å selge varene til disse markedene.

Samtidig skal vi ikke svartmale situasjonen for Østfold. Vi er tross alt blant fylkene som har klart oss best etter oljepriskrisen. Arbeidsledigheten i Østfold har falt sju prosent siste året til 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Ifølge statistikk fra Experian har også antall konkurser falt med 13 prosent i fylket vårt siste året.

Den positive utviklingen for næringslivet i Østfold skyldes altså at vi har lite oljerelatert virksomhet, og at den norske kronen har svekket seg noe som har gitt bedriftene bedre konkurransekraft. For Østfold-bedriftene som selger til Storbritannia har varene blitt sju prosent mindre verdt siden fredag.

Men for de fleste bedriftene i vårt fylke er euro og dollarkursen den viktigste eksportvalutaen. Og begge disse steg markant etter Brexit, noe som bedrer konkurransekraften til våre bedrifter.

Det kan virke paradoksalt at nettopp euroen styrker seg når Europa er i krise, men markedene fungerer slik at ved usikkerhet så svekkes de mindre valutaene på bekostning av de store.

Som en ytterligere konsekvens av urolighetene i markedet venter vi at Norges Bank kan komme til å kutte renten både i september og desember. I utgangspunktet betyr dette fortsatt stigende boligpriser og lettere hverdag for dem med mye gjeld.

Men før vi slipper jubelen helt løs skal vi i huske på at renten blir satt ned fordi økonomien går svakere og trenger stimuli. Det er også usikkerhet rundt bankenes fundingkostnader, og om renten i markedet bankene finansierer seg i faktisk går ned. Ved urolige finansmarkeder kan nemlig renten stige selv om sentralbanken setter renten motsatt vei.

Til tross for stor usikkerhet får vi glede oss over at livet går videre i York. Næringslivet går tøffere tider i møte, men kanskje kommer det litt flere utenlandske turister, i alle fall til Fredrikstad.