Norges Bank, sammen med resten av det norske bankvesen er, slik jeg har forstått det, satt til å administrere landets kapitalforvaltning. Dette gjør de på en slett og lite tillitvekkende måte.

Kontanter er et lovbestemt, lovlig betalingsmiddel i Norge. Bankene, som landets fremste forvaltere av denne kapitalen, nekter altså å ta imot, selge og kjøpe sin egen «vare». Unntaket er noen få banker som har noen innskuddsautomater. En svært primitiv og dårlig erstatning.

Hvilken holdning til sine kunder er det bankene signaliserer?

På den ene side sier bankene at de gjerne tar sitt ansvar for å lære den yngre generasjon økonomisk ansvarlighet. På den andre side får ikke barn og unge tømme sparebøssene sine, ei heller få satt inn konfirmasjonspengene de får. Men bankkort får de i 12–13 års alder, slik at de kan «ta penger ut av hull i veggen» når de trenger det. Men at noen må sette noe inn på en konto, for at de kan få noe ut, lærer de ikke av slik oppførsel!

Bankenes svar på denne kritikken er så vidt jeg forstår «vi tjener ikke penger på slike tjenester – tvert imot taper vi på dette».

Mulig det, men det er mange bransjer i vårt land som taper på ett og annet produkt, men som av forskjellige grunner allikevel velger å tilby sine kunder dette i produktfloraen, for å kunne yte sine kunder en god service. Dette argumentet tar overhodet ikke bankvesenet innover seg. Her ser man kaldt og kynisk kun på de elementer som kan regnes hjem som lønnsomme.

Kanskje det hadde vært mer lønnsomt i det lange løp å ikke «pisse på» sine kunder og faktisk ytt litt service – og dermed også tatt noe av det samfunnsansvaret de i lang tid har forsømt?