Bane NOR overkjører Sarpsborg-politikerne og legger ut traseene fra Rolvsøy til Borg bryggeri på høring

Bane NOR har nå lagt ut traséforslagene for strekningen fra Rolvsøy til Borg bryggerier på høring, til tross for at Sarpsborg bystyre har sagt klart nei.