To år er gått. To lange år. Enda en gang får vi en NRK-dokumentar presentert, om forholdene hos norske svinebønder. Dyrevernaktivister har tatt seg inn i 28 grisefjøs og filmet mishandlede dyr.

Vi får se griser som stabber rundt i sin egen møkk, fulle av kjøttsår og avbitte haler. Det er trangt om plassen, noen biter på hverandre. Noen har store svulster hengende under magen. Noen er innelåst i trange bur. Noen ligger syke og apatiske midt i sin egen avføring. Noen ligger døde blant de levende.

2019:

Vi minnes Landbruksminister Olaug Bollestads reaksjon for to år siden, etter Brennpunkts avsløringer: «Dette er tillitsbrudd av dimensjoner, og de som ikke følger dette, har ingenting i næringen å gjøre!» Bollestad innkalte sine tropper. Hun varslet «oppvask». Hun vil vite hvorfor lover og retningslinjer ikke følges opp. «Vi forventer det politisk, kunder forventer det og bønder forventer det av sine kollegaer.»

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, sa følgende i 2019: «Dette er stygge brudd på regelverket, som ikke skal foregå. Det er dramatisk, feil spor for svinenæringa. Dette skal vi ta på fullt alvor og ettergå. Det er null toleranse på å ikke etterleve regelverket!»

Mattilsynet (direktør Karen Johanne Baalsrud) sa at det de hadde fått se i dokumentaren fra 2019 ligner på det de selv finner på tilsyn! «Vi er dessverre ikke overrasket over det vi ser.»

I vår naivitet trodde vi på ordene om at det skulle skje en reaksjon overfor dyremishandlerne. Konsekvens ble synonymt med wishful thinking.

Les også

Dyrevelferd? At «gode» bønder vil ha dyremishandlere i sine rekker, er for meg en gåte

2021:

Olaug Bollestads reaksjon på Dagsrevyens reportasje: «Jeg blir helt målløs. Hvis du ikke kan sørge for god dyrevelferd, er du ikke i stand til å ha dyr. Jeg er skikkelig irritert over at det er så graverende fortsatt. Jeg understreker at det er hver enkelt bonde sitt ansvar å følge loven og sikre god dyrevelferd for grisene.»

Mattilsynets administrerende direktør sier i dag: «Det vi har sett er eksempler på dårlig dyrevelferd og i mange tilfeller brudd på dyrevelferdsloven. Men vi står i et dilemma mellom på den ene siden å bidra til at bonden tar vare på dyra sine, og på den andre siden, hvis vi bruker de strengeste virkemidlene, kan ta fra bonden livsgrunnlaget.»

Gilde vil fortsatt bruke sin annonse: «Står det Gilde på pakka, vet du at grisen har hatt det bra.»

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag uttrykker følgende: «Dette er bilder som gjør inntrykk på meg. Det finnes ikke noen unnskyldning for denne situasjonen.» Han vil derimot vri fokuset over på dyrevernaktivistenes metode: «Det er innbrudd i svinefjøs på nattestid, noe som jeg karakteriserer som kriminalitet!»

Matprodusenten Fatland støtter Bartnes’ reaksjon: «Vi er svært kritiske til aktivistene. Vi tar avstand fra metodebruken, og 28 innbrudd heime hos bonden midt på natta, og filming i delte seksjoner på fjøset, det er ikke noe representativt bilde av det som foregår i norsk svineproduksjon.»

Dyrevernaktivistene forsvarer metodebruken slik: «De metodene vi bruker er å få et usminket bilde av norsk svineproduksjon. Vi har plikt til å hindre at dyr har det vondt. Vi har plikt til å hindre å hjelpe dyr i nød.»

Bo Algers (svensk professor i dyrehygiene, mest anerkjent i Europa) sier at dokumentaren viser et dyrehold som ikke lever opp til de lover og bestemmelser man har i Norge. Han sier at han har funnet brudd på 26 av de 28 gårdene på dyrevelferd. Det er blant annet ikke lov å låse griser inn i enkeltbur. Det er heller ikke lov til å la griser vasse rundt i sin egen møkk. «Ifølge regelverket skal døde dyr umiddelbart isoleres fra andre dyr. Syke dyr skal snarest isoleres fra flokken. Det er ikke akutte skader som vises, men skader som har oppstått over tid. Det viser at man ikke har vært observant overfor dyra. Konklusjon: «Svikt i tilsynet. Svikt i omsorgen for syke dyr.»

Konklusjon:

Vi vil ikke lenger ha ord om forferdelse å forholde oss til fra de ansvarlige myndigheter.

De har sviktet på alle punkt! Det er ikke opp til den enkelt bonde. Det er opp til Regjeringen, med Landbruksministeren i spissen, å la ord bli handling. Å la reaksjon mot dyremishandlere være ubetinget og klar. Konsekvens av lovbrudd bør stå i høysetet.

Sviket omfatter følgende:

■ Dyremishandling har fått fortsette i stor skala uten at myndighetene har kommet på uanmeldt inspeksjon.

■ Dyremishandleren har fått ny sjanse til å forbedre seg, uten at uanmeldt inspeksjon har kommet tilbake for å kontrollere at så har skjedd.

■ De som har vist at de ikke kan holde seg til lover og regler innen dyrevelferd, har ikke mistet retten til å drive med dyr.

■ Bønder som har mishandlet sine dyr, har ikke blitt politianmeldt. Det er kriminelt å mishandle dyr.

■ I de fjøsene hvor dyr lever i uforsvarlige forhold, har ikke dyrene umiddelbart blitt omplassert, på bondens regning.

■ Mattilsynet har ikke fungert godt nok i forhold til inspeksjoner. De bør bli fratatt sin rolle som inspektører. De har tydelig vist sin unnfallenhet i å sette dyra i sentrum. Bønder har til stadighet fått nye sjanser. De strengeste virkemidlene har uteblitt.

Konsekvens bør også skje i bøndenes egne rekker: Norges Bondelag bør ekskludere dyremishandlere fra sine medlemslister. Det er i bøndenes egen interesse at så skjer.