Jeg vet ikke hvordan det er med dere andre som leser lokalavisen(e), men for undertegnede føles avisen ikke lenger så viktig som før. Som jeg kjempet tidligere med distribusjonen om korrekt levering til postkassen! Nå hender det at jeg ikke henter avisen før om ettermiddagen.

Det er ikke det at jeg ikke vil vite hva som har skjedd, men en papiravis annenhver dag har ikke lenger nyhetens interesse. Jeg er i stand til å lese avisene digitalt, men det er heller ikke noen god løsning, synes jeg. Å bla i en papiravis er best.

Det spontane er blitt borte, synes jeg. Leserinnleggene er nå lange utgreiinger på en halv side, muligens om interessante ting, men ofte skrevet av offisielle personer som har mye på hjertet og som befinner seg et stykke fra «vanlige folks» liv.

Hvis tilnærmingen til vanlige folk er reportasjer om hvem som var på byen en fredag eller lørdag, så er det ingen god erstatning.

Nå har vi en opphopning av dødsannonser, noe både ung og gammel leser. Tegneseriene har fått større skrift, og den siste siden har bevart en del av sin sjarm.

Det er da noe!