Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre som regjeringen startet januar 2019. Den skal forbedre det aller viktigste i eldreomsorgen som mat, helsehjelp, aktivitet og fellesskap. Det blir stadig flere eldre i samfunnet, og Høyre mener Fredrikstad kommune må starte dette arbeidet på en mer proaktiv måte.

Høyre mener private velferdstjenester er avgjørende for at brukere skal få et så godt tilbud som mulig. Vi må bryte ned de tradisjonelle skillene mellom offentlige og private tilbud. Kommunen må i større grad søke samarbeid med frivillige og private for å lage nye løsninger på tvers av fag og etater for å klare å skape de riktige tilbudene.

Den enkeltes ønsker skal stå i sentrum. Ønsker man å bo hjemme lengst mulig, skal man få mulighet til dette gjennom riktig hjelp i hverdagen. Kommunen må i mye større grad tilrettelegge for flere ulike boalternativer for eldre. Det er viktig at man føler trygghet, får aktivitetstilbud og får bidra i samfunnet med det de kan, og blir sett på som en ressurs.

Høyre vil, i motsetning til dagens styrende partier i Fredrikstad, søke samarbeid med private og frivillige for å tilrettelegge for flere forskjellige løsninger og større valgfrihet. Høyre utgjør en forskjell og setter innbyggerne i forsetet.