Tirsdag ble regjeringen og Frp enige om statsbudsjettet for 2021. Det var gode nyheter for alle oss som er opptatt av å redusere grensehandelen, slik at vi trygger og skaper flere arbeidsplasser i Norge. En stor takk til regjeringspartiene og ikke minst til Frp og Østfolds Erlend Wiborg som har stått på i denne saken!

Jeg utfordret Wiborg til å stå på i budsjettforhandlingene, fordi det er viktig å trygge eksisterende arbeidsplasser og tilrettelegge for flere nye arbeidsplasser i Østfold. Jeg er glad for å se at han har fulgt oppfordringen. Han har vært en god ombudsmann for næringslivet og sørget for likere konkurransevilkår.

I 2020 har koronautbruddet og de stengte grensene gitt oss en unik innsikt i hvordan mat- og drikkenæringens omsetning, verdiskaping og sysselsetting hadde vært dersom det var likeverdige rammevilkår for produksjon og salg av mat og drikke i Norge og Sverige. Omsetningsveksten i dagligvarebutikker i Norge i grensetraktene har vært formidable. Vi er ikke mot at nordmenn handler i Sverige, men vi er opptatt av at det skal være like konkurransevilkår mellom våre to land.

NHO har tidligere anslått at reduserte avgifter på sukker, tobakk og alkohol kan gi flere tusen arbeidsplasser i Norge. Det trenger vi i disse tider. Hansa-Borg, Askim Frukt og Bærpresseri og Brynild er bare tre av mange bedrifter som ønsker velkommen en reduksjon i avgifter på grensehandelsutsatte varer. Dette har bedriftene gitt uttrykk i en kronikk nylig.

Vi er svært glade for at Frp hadde denne saken høyt på sin prioriteringsliste i budsjettforhandlingene. Dette er en god start på ytterligere avgiftsreduksjoner. Nå er vi spente på å se effekten av tiltaket.

Vi som bor i Østfold har kort vei over grensa, og ferdsel og handel på kryss og tvers vil det fortsatt være mye av, så fort grensene åpner igjen. Det gleder vi oss til. Nå blir det likere konkurransevilkår, og vi kan konkurrere på kvalitet og service.

Les også

Reduserte avgifter stopper ikke Strømstad-turen