Resultatet er to anmeldelser, 25 pålegg grunnet mangler, 20 kjøreforbud, to overlastgebyr og to øvrige gebyrer.

Fikk forelegg på flere tusen kroner

En polsk fører med B-førerkort, som førte bil og henger med samlede totalvekter på nærmere seks tusen kilo, ble anmeldt og fikk et forelegg på 5.000 kroner.

– Hengeren fikk også bruksforbud grunnet manglende stoppsignallys, informerer veivesenet.

Ifølge veivesenet vil også firmaet bak et dansk vogntog bli anmeldt. Det ble kontrollert for kjøre- og hviletid.

– Det ble funnet fartsskriver utløpt på dato for kalibrering, skriver veivesenet og fortsetter:

– Vogntoget lastet med 30.000 kilo gods. Godstransport ble stoppet. Trekkbilen ble kjørt til nærmeste tilgjengelige verksted for å utføre to årskontroller av fartsskriver før videre transportering av gods. To dekk på drivaksel på tilhenger var nedslitte. Et var gebyrbelagt for 2.000 kroner og det ble gitt pålegg om å skifte det andre.

– Var dårlig sikret

Et annet polsk vogntog gjorde seg også bemerket.

– Det ble stoppet i kontroll for mistanke om godset hadde forskjøvet seg i semitraileren. Den var lastet med flere store ruller med kunstgress. Lasten var dårlig sikret og hadde sklidd ut til siden slik at semitrailers bredde ble målt til cirka 285 centimeter. Maksbredde med flere kolli er 255 centimeter. Bruksforbud til godset var lastet på innersiden av kapellets sider og sikret, meddeler veivesenet.

– Alle skal komme trygt frem

– Vi har kontroller langs vei for å sørge for bedre trafikksikkerhet for alle trafikanter. Alle skal komme trygt frem på norske veier. Kontrollene skal også bidra til å sikre konkurransevilkårene i bransjen og yrkesførernes arbeidsvilkår, avslutter veivesenet.