Norge går inn i flere militære operasjoner over hele verden. Vårt land selger krigsmateriell for milliarder av kroner. Norge er kåret til verdens beste land å bo i. Jeg mener derfor vi har en plikt og et ansvar i å ta imot mennesker til Norge, på flukt fra sitt eget land som har blitt bombet sønder og sammen

Norge troner på toppen av listen over land i henhold til FNs levekårsindeks. Ikke overraskende har utviklingen gått i feil retning i flere land hvor det har brutt ut krig. Syria har stupt 27 plasser på listen siden 2012.

Norge eksporterte våpen for 2,5 milliarder kroner i fjor. Den største våpengruppen er «bomber, granater, torpedoer, miner, raketter o.l.. krigsmateriell samt deler», med en eksport på over 950 millioner. (SSB 2019) Norge har hatt militære operasjoner i utenlandsoppdrag i blant annet Afghanistan, Sudan, Irak, Syria, Kongo, Libya, Somalia, Middelhavet, Kypros ... listen er lang.

Et samfunn trenger læring og kompetanseheving på tvers av grenser. Vi trenger ikke definering av oss og dem – vi trenger felleskap og vekst.

I Fredrikstad bor det ca. 81.700 innbyggere, av dem er ca. 10.000 mennesker fra andre land. (SSB 2019) Sverige, Somalia, Polen og Irak utgjør flertallet (i stigende rekkefølge). Ifølge tallene til SSB har Østfold en lavere andel enn landet for øvrig. Landsgjennomsnittet ligger på ca. 14,1 prosent ved inngangen av året.

Jeg er av den oppfatning at vi ikke skal bruke betegnelsen innvandrere, men innbyggere. Alle mennesker som bor i Fredrikstad er innbyggere i byen vår. Bak tall og statistikker finner vi deg, meg, naboen og skolekameraten, kollega og hun du alltid hilser på i butikken. Det å møte mennesker med en annen bakgrunn og erfaring enn deg selv, kan gi deg innsikt og muligheter. Vi er et samfunn med mangfold på tvers av religion, etnisitet og legning, og det er verdifullt. Hva hadde Norge vært uten at folk hadde kommet hit, eller uten at folk hadde reist ut og kommet tilbake med ny erfaring og kunnskap? Hva slags samfunn tror enkelte vi hadde hatt, om vi ikke hadde hatt skriftspråk, demokrati, strøm, vann og avløpssystemer? Alt fra det «store utland».

Et samfunn trenger læring og kompetanseheving på tvers av grenser. Vi trenger ikke definering av oss og dem – vi trenger fellesskap og vekst.

I FNs verdenserklæring om menneskerettigheter står det i artikkel 1: «Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.» Jeg forstår ikke hvorfor det skal være så vanskelig for enkelte å møte mennesker med likeverd og respekt.

Det er 68 millioner mennesker på flukt. Av disse flyktet 28 millioner over en landegrense. 40 millioner er på flukt i sitt eget land. Mennesker som har flyktet på grunn av naturkatastrofer, ofte som følge av klimaendringer, er ikke medregnet i tallene.

Krig, konflikt, forfølgelse og alvorlige brudd på menneskerettighetene er hovedårsakene til at mennesker flykter fra hjemmene sine. De fleste som flykter drar til et av nabolandene. De landene som har tatt imot flest flyktninger er Tyrkia, Jordan, Palestina, Libanon, Tyskland, Pakistan og Uganda.

Av de 68 millioner mennesker på flukt, skal Fredrikstad nå motta 60 mennesker. Like mange som to skoleklasser eller antall sitteplasser på en buss. Tallenes tale er tydelige. Det klarer vi.

Dette er ikke selektive følelser. Dette er fornuft og fakta.