Utrykningspolitiet stanset åtte førere for å kjøre for fort i 60-sonen på Rolvsøyveien. Én av disse var en mopedfører som hadde trimmet kjøretøyet. Sistnevnte ble bøtelagt for nettopp dette.

Den høyeste farten ble målt til 83 km/t.

Dette er bøtesatsene som gjelder

Skiltet 60-sone eller lavere og fartsoverskridelsen er:


Ny satsGammel sats
til og med 5 km/t850800
til og med 10 km/t2.2502.100
til og med 15 km/t4.0503.800
til og med 20 km/t5.8505.500
til og med 25 km/t9.0508.500

*hastigheter over dette fører til førerkortbeslag.

Skiltet 70-sone eller høyere og fartsoverskridelsen er:


Ny satsGammel sats
til og med 5 km/t8508.00
til og med 10 km/t2.2502.100
til og med 15 km/t3.6003.400
til og med 20 km/t5.0004.700
til og med 25 km/t6.8006.400
til og med 30 km/t9.0508.500
til og med 35 km/t10.85010.200

*hastigheter over dette fører til førerkortbeslag.

Skiltet 90-sone eller høyere på motorvei og fartsovertredelsen er:


Ny satsGammel sats
36 km/t til og med 40 km/t11.30010.650

*hastigheter over dette fører til førerkortbeslag.


I tillegg er bøtesatsene også satt opp for andre lovbrudd i trafikken:

 • Kjøre på rødt lys: 7.250
 • Kjøre i strid med skilting: 5.850
 • Kjøring over sperrelinje, fortau, sykkelfelt etc.: 4.450
 • Ulovlig forbikjøring: 7.250
 • Feil bruk, kjøring uten og feil bruk av lys: 2.750
 • Kjøre uten tilstrekkelig utsyn: 2.750
 • Ha flere personer i bilen enn lovlig: 2.750
 • Manglende kjennemerker: 2.750
 • Kjøring i terrenget og på vei som ikke er åpen for alminnelig ferdsel: 2.750
 • Trimming av moped: 5.500
 • Kjøre bil under 3,5 tonn der parkbrems ikke fungerer: 2.750
 • Kjøre bil over 3,5 tonn der parkbrems ikke fungerer: 5.600
 • Kjøretøy på motorvei som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t på motorvei eller motortrafikkvei: 1.800
 • Kjøre med håndholdt mobiltelefon: 5.000
 • Kjøre uten sikkerhetsbelte: 1.500
 • Unnlate å sikre passasjerer under 15 år: 2.450

I tillegg heves bøtesatsene for syklister som ikke opprettholder vegtrafikkloven:

 • Bøtesatsene for manglende lys, montert eller tent og brudd på skiltingen: 1.300

I tillegg kan du få prikker:

OvertredelseAntall prikker
Fartsovertredelse 11 t.o.m. 15 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavereTo prikker
Fartsovertredelse f.o.m. 16 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavereTre prikker
Fartsovertredelse 16 t.o.m. 20 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyereTo prikker
Fartsovertredelse f.o.m. 21 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyereTre prikker
Kjøring mot rødt lysTre prikker
Ulovlig forbikjøringTre prikker
Brudd på vikepliktenTre prikker
Kjøring i sperreområdeTre prikker
For liten avstand til kjøretøyet foranTre prikker
Kjøring med trimmet motorsykkel/mopedTre prikker
Unnlatt sikring av passasjerer under 15 årTo prikker
Brudd på mobilbruksforbudTre prikker
 • Har du prøveperiode for førerrett i klasse B, skal det registreres dobbelt antall prikker for hver overtredelse du begår i prøveperioden.
 • Åtte prikker i løpet av tre år = tap av retten til å føre motorvogn i seks måneder.

 • Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen.

 • Du mottar et varselbrev når du har fire prikker.

Dette er grensene for å miste førerkortet:

30-sone: 56 km/t

40-sone: 66 km/t

50-sone: 76 km/t

60-sone: 86 km/t

70-sone: 106 km/t

80-sone: 116 km/t

90-sone: 126 km/t

100-sone: 141 km/t

110-sone: 151 km/t