Derfor er Uno X-stasjonen stengt

Uno X har i mange år hatt stasjon på Årum i Fredrikstad. Nå skal den gamle stasjonen oppgraderes.